Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pirmo pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.

Pārskats par Latvijas bibliotēkām noteiktu gadu griezumā tiek sagatavots pirmo reizi. Ideja materiāla sagatavošanai aizgūta no līdzīga veida ikgadējiem ziņojumiem par bibliotēku nozari Vācijā un ASV. Izdevuma mērķis ir sniegt galveno bibliotēku rādītāju un tendenču apskatu par 2017. un 2018. gadu. Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, informāciju no bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu viedokļiem un atziņām bibliotēku nozares profesionālajos pasākumos. Informācija skatīta Latvijas un starptautisko nozares dokumentu un norišu kontekstā.

Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku direktori, bibliotekāri un citi bibliotēku nozares speciālisti, kā arī bibliotēku dibinātāji, finansētāji, atbalstītāji un sadarbības partneri. Izdevums izmantojams informācijas gūšanai par to, kas notiek bibliotēku nozarē, kāda ir tās virzība un attīstības tendences, nākotnes prognozes. Materiāls izmantojams arī pašanalīzei, ideju un ierosmju gūšanai, bibliotēku interešu aizstāvībai.

Pārskatu veido septiņas nodaļas un astoņas apakšnodaļas. Izdevuma sākumā sniegts aktuālais Latvijas bibliotēku sistēmas apraksts un galveno statistikas rādītāju apskats. Pārskata daļa, kas veltīta bibliotēku darbam 2017. un 2018. gadā, sniegta atsevišķi aplūkojot akadēmisko, speciālo, publisko un skolu bibliotēku tendences, kā arī ieskicējot LNB lomu bibliotēku sistēmas attīstībā. Atsevišķi izcelts bibliotēku darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecības un izglītojošais darbs, bibliotēku projektdarbība un nozīme kopienu attīstībā, kā arī bibliotēku loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Ziņojumu noslēdz izmantoto informācijas avotu saraksts. Izdevuma tekstā rodams bagātīgs klāsts noderīgu saišu un norāžu uz dažādiem nozares informācijas resursiem.

Kā atzīst Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš: “Informācijas par to, ko dara Latvijas bibliotēkas, netrūkst. Taču tie visi ir puzles gabaliņi, kurus salikt kopā, lai iegūtu kopskatu, nebūt nav vienkārši. Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka ir tapis pirmais ziņojums par Latvijas bibliotēkām, kas sniedz koncentrētu, visaptverošu pārskatu par situāciju Latvijas bibliotēku nozarē: aktuālajām tendencēm, būtiskākajiem notikumiem un sasniegumiem, sāpīgākajām problēmām. Ticu, ka tas noderēs arī pašiem bibliotekāriem, lai labāk apjaustu nozares kopsakarības. Taču pats galvenais – ziņojums dos lielisku iespēju pastāstīt plašākai sabiedrībai par to, kas notiek Latvijas bibliotēkās, un, kas zina, varbūt pie viena arī mazināt vēl aizvien populāros stereotipus par bibliotēkām un bibliotekāriem, izceļot inovācijas un parādot, cik lielu un nozīmīgu darbu bibliotēkas veic sabiedrības labā.”

Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka