Ieeja bez maksas.

 

Izstāde “Rakstot kokā” apmeklētājus iepazīstinās ar senu iespiedgrafikas veidu – ksilogrāfiju, piedāvājot Latvijas, Vācijas, Nīderlandes, Francijas, Čehijas un ASV nacionālo skolu pārstāvju darbus, daudzveidīgus mākslinieciskos meklējumus un rokrakstus.

 

Ekspozīcijā ietverti gan Rietumeiropas gotikas, renesanses un baroka laikmeta šedevri, gan 19. gs. rūpnieciskās revolūcijas laikmeta ksilogrāfija, gan holandiešu un vācu jūgendstila un ekspresionisma lapas, sniedzot iespēju aplūkot kā grāmatu mākslas piemērus un ilustrācijas, tā stājgrafiku un ekslibrus. Savukārt 21. gs. ksilogrāfiju pārstāv jaunie latviešu autori – Reinis Gailītis un Vivianna Maria Staņislavska, kura 2016.gadā saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu “Jaunaudze” par ilustrācijām Ievas Samauskas grāmatai “Skaļā klase”. Vienlaikus izstādē ietverts arī Oļģerta Ābelītes 1966.gada kokgrebums “Ziedi”, ko 1968.gadā toreizējās LNB Sīkiespieddarbu, kartogrāfisko un attēlizdevumu nodaļas Attēlizdevumu sektora speciālisti iegādājās kā pirmo, tādējādi aizsākot kolekcijas veidošanu.

 

K.Ubāna Mākslas lasītavas kolekcija ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem ārvalstu iespiedgrafikas krājumiem Latvijā. To veido aptuveni 10 000 vienību – vairāku gadsimtu Latvijas, Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Francijas, Anglijas, Krievijas un ASV mākslinieku un iespiedēju darbi. Būtiski, ka ksilogrāfija ir tikai neliela daļa no lasītavas iespiedgrafiku krājuma – tas ietver arī ofortus, litogrāfijas, vara gravīras un darbus, kas radīti citās grafikas tehnikās. Krājuma nozīmīgākās sastāvdaļas ir amerikāņu kolekcionāra, bibliofila un grafikas dizaina pētnieka Džeimsa Hovarda Freizera (James Howard Fraser) apjoma ziņā nelielā grafikas kolekcija, kas LNB krājumu papildināja 2012.gadā, kā arī vācu mākslas zinātnieka un kolekcionāra Pētera Betgera (Peter Böttger) apjomīgā iespiedgrafikas un zīmējumu kolekcija, ko lasītava kā dāvinājumu saņēma 2016.gadā.