Kā skaidrots Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam: medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Medijpratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus.

 

Šī prasme mūsdienās ir īpaši nozīmīga jauniešiem, redzot, cik bieži virtuālajā vidē un tiešsaistes sociālajos tīklo cirkulē nepatiesas ziņas, kas nevien maldina, bet arī veicina radikalizāciju.

 

ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja īstenot starptautiskus projektus, kuru mērķis ir veicināt mediju pratību un aktualizēt šo problēmu jauniešu un jaunatnes darbinieku vidū.

Aicinām pieteikties semināram ikvienu interesentu, kurš vēlas rakstīt projektus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un kuram nav līdzšinējas pieredzes šo projektu rakstīšanā.

 

Semināra norises vieta: Avalon hotel (13. Janvāra ielā 19, Rīgā).

Semināra norises laiks: 26. aprīlis no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:30.

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 24. aprīlim, aizpildot tiešsaistes anketu http://bit.ly/2nUHWZu

 

Semināra darba kārtība

Avalon hotel (13. Janvāra ielā 19, Rīgā) 

 

14:00 – 14:30 – reģistrēšanās dalībai seminārā, kafijas pauze.

14:30 – 15:00 – programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējas starptautisku jauniešu projektu īstenošanā, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla iespējas (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).

15:00 – 16:00 – Medijpratība kā GPS navigators

(Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte).

16:00 – 16:30 – projekta pieredzes stāsts (biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība.”, Jauniešu apmaiņas projekts „Domā. Analizē. Rīkojies!” (Latvija, Lietuva, Igaunija).