“Mediji ir valodas karognesēji, viņu uzdevums ir ar īpašu rūpību attiekties pret pareizrunu un pareizrakstību, jo, aktīvi un plaši patērējot dažāda veida mediju saturu pareizā un koptā latviešu valodā, tiek celts valodas kvalitātes līmenis un attieksme pret valsts valodu sabiedrībā kopumā,” atzīst Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ilva Milzarāja.

Akcija “Latvijas mediju valodas balva” ļauj medijiem, visai sabiedrībai, kā arī par valsts valodu atbildīgajām iestādēm celt latviešu valodas prestižu sabiedrībā un vairot apziņu, ka mūsu valsts valodas tīrība un kvalitāte ir mūsu pašu rokās, kā arī dod dzinuli katram no mums uzņemties atbildību valodas kopšanā.

Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos Arturs Krastiņš stāsta par akcijas pirmsākumiem: “Valsts valodas centrs kopš 2016. gada rīko akciju “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē”, kuras ietvaros vērtējām latviešu valodas kvalitāti drukātajos medijos un interneta ziņu portālos, taču jau vairākus gadus domājām par to, kā sasniegt arī audiovizuālos medijus, lai arī tie varētu saņemt atsauksmes un pateicību par savu ieguldījumu latviešu valodas kopšanā, kā arī sniegt ieteikumus turpmākiem uzlabojumiem. Valsts valodas centru uzrunāja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar ideju par akciju, kurā tiktu vērtēti un apbalvoti audiovizuālie mediji. Secinājām, ka mums ir kopīgs mērķis latviešu valodas kopšanai medijos, tāpēc nolēmām apvienot spēkus un veidot “Latvijas mediju valodas balvu” kā līdzšinējās Valsts valodas centra rīkotās akcijas pēcteci.”

“Latvijas mediju valodas balvas” rīkotāji norāda, ka akcijai tiks atvērts sadarbības memorands, līdz ar to tam tiks aicināti pievienoties arī citi sadarbības partneri, lai akcija sasniegtu vēl plašāku mērķauditoriju un vairotu akcijas pievienoto vērtību.

Akcijai dalībnieki var pieteikties paši, bet tos var ieteikt arī fiziskas un juridiskas personas, kas ir attiecīgā plašsaziņas līdzekļa lasītāji, skatītāji vai klausītāji. Akcijai var pieteikties no 2023. gada 15. oktobra līdz 2024. gada 14. janvārim. Norādām, ka dalība akcijā ir brīvprātīga.

Akcijā tiks noteikti ne vairāk kā trīs akcijas laureāti katrā no šādām kategorijām:

  1. laikraksti;
  2. žurnāli;
  3. interneta ziņu portāli;
  4. televīzijas raidījumu vadītāji;
  5. radio raidījumu vadītāji;
  6. audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma raidījumu vadītāji.

Laureāti pēc to vērtējuma tiks iedalīti trīs pakāpēs no augstākās uz zemāko, attiecīgi I, II un III pakāpē. Akcijā būs iespēja saņemt arī veicināšanas balvas.

Akcijas noslēguma pasākumā akcijas laureātiem tiks pasniegtas balvas, atzinības raksti un kvalitātes zīmes, savukārt veicināšanas balvu ieguvējiem pasniegs atzinības rakstus. Sadarbības partneri būs tiesīgi piešķirt vienu simpātiju balvu vienam akcijas dalībniekam. Akcijas laureāti iegūs iespēju uz sava izdevuma vāka, interneta ziņu portālā, televīzijas vai radio programmā vai audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanas platformā izvietot kvalitātes apliecinājumu par iegūto godalgu.

Ja akcijas dalībnieks ir interneta ziņu portāls vai periodiskās preses izdevums, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Valsts valodas centram uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv vai pa pastu uz adresi Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050. Savukārt, ja dalībnieks ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa raidījuma vadītājs, pieteikumu ar norādi “Pieteikums dalībai akcijā “Latvijas mediju valodas balva”” lūdzam sūtīt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei uz e-pastu konkursi@neplp.lv.

Vairāk informācijas par pieteikšanos akcijai “Latvijas mediju valodas balva” varat iegūt Valsts valodas centra tīmekļvietnē www.vvc.gov.lv vai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē www.neplp.lv publiskotajā akcijas nolikumā.

Informācija pārpublicēta no tīmekļvietnes www.neplp.lv