Abas bibliotekāres dodas pensijā. Gaļinas Vincevičas darba stāžs ir 37 gadi. Daudzus gadus Vincevičas kundze vadīja Tehniskās literatūras lasītavas darbu, strādāja par Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju.
Apolinārijas Boikovas darba stāžs bibliotēkā ir 35 gadi. Daudzus gadus Boikovas kundze nostrādāja par bibliotēkas krātuves vadītāju.
Abas bibliotekāres, vairāku gadu desmitu garumā laipni un profesionāli apkalpoja lasītājus, bija jaunu ideju rosinātājas, ir atbildīgas un zinošas speciālistes. Daugavpils Domes vārdā Rita Strode pateicās bibliotekārēm par viņu darbu un veltīto darba mūžu Latgales centrālās bibliotēkas attīstībā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Korsaka
Daugavpils Domes preses sekretāre