Valsts aģentūra (J3B) tiek reorganizēta ar šā gada 1.jūliju, pievienojot to Kultūras ministrijai.
 
Veicot J3B reorganizāciju, KM kļūst par aģentūras funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, materiālo un nemateriālo vērtību un arhīva pārņēmēja.
 
Līdz ar to ar 1.jūliju KM veiks valsts kultūras objektu ēku un būvju būvniecības organizēšanu, valsts un starptautisko projektu un programmu valsts kultūras objektu būvniecības vadīšanu.
 
Kultūras ministram būs jāizveido J3B reorganizācijas komisija, kurai līdz 1.jūlijam jāveic J3B materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācija, jānosaka aģentūras mantas vērtība un saistību apjoms, kā arī jānodrošina J3B mantas, finanšu līdzekļu, saistību, arhīva un lietvedības nodošana KM. Kā arī līdz 15.jūlijam jāizveido J3B slēguma bilance.
 
Reorganizācijas rezultātā likvidējot J3B, plānots samazināt nodarbināto skaitu par 17 amata vietām. Aģentūras darbības atbalsta funkcijas, piemēram, grāmatvedību, plānots nodrošināt ar KM administratīvā aparāta palīdzību.
 
Reorganizācijas rezultātā plānotais valsts budžeta līdzekļu ietaupījums šajā gadā paredzēts 229 198 lati, bet 2010.gadā un turpmākajos gados – 398 900 latu.
 
Samazinājumu veido atalgojuma un sociālā nodokļa izmaksu samazinājums, ņemot vērā 17 darbinieku atbrīvošanu, kā arī telpu nomas un sakaru līdzekļu izmaksu samazinājums.
Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošanu un uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem, KM paredzēts nodot septiņas štata vietas.
 
J3B amata vietu skaits uz šā gada 1.maiju ir 24. Amata vietu skaits aģentūrā pagājušajā gadā samazināts par divām vietām, bet šajā gadā vēl par četrām vietām.
 
J3B izveidota 2005.gada aprīlī un ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.
 
J3B uzdevums ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu plānošanu, projektēšanu, būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, materiāltehnisko apgādi un finanšu līdzekļu piesaistīšanu.
 
J3B nodrošina valdības apstiprināto projektu vadību no pirmsprojekta stadijas līdz būvniecības projekta pabeigšanai un jauno objektu darbības sākšanai, piesaistot atbilstošus ekspertus, inženierus un būvniekus atsevišķiem projekta īstenošanas posmiem.
 
 
Emīlija Kozule LETA
 
Copyright © LETA