Izsludināts atklāts konkurss dalībai Kauņas – 2022.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas norišu programmā. Lietuvas un ārvalstu kultūras organizācijas aicinātas līdz 2019. gada 25. oktobrim pieteikt projektus, lai trīs gadu partnerībā kopīgi izveidotu Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu programmu 2020. – 2022. gadam.
Organizācijas tiek aicinātas iesniegt projektu priekšlikumus saskaņā ar “Kauņa – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2022” izstrādāto programmu tematiem vai ierosināt jaunas idejas, kas būtiski bagātinātu Eiropas kultūras galvaspilsētas kopējo programmu.

“Mēs sagaidām, ka saņemsim unikālas idejas programmai, kas būtu interesanta ne tikai šeit, Lietuvā, bet arī Eiropā, lai piesaistītu tos, kuri mīl kultūru, no visas pasaules un palīdzētu popularizēt Kauņu kā mūsdienu kultūras pilsētu. Kopā mēs aicinām kultūras organizāciju pārstāvjus izturēties pret to kā pret iespēju izveidot ilgtermiņa vietējo un starptautisko partnerību un aptvert jaunas auditorijas”, saka “Kauņa – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2022” vadītāja Virdžīnija Vitkienė.

Kritēriju saraksts pieteikumu izvērtēšanai tiks publicēts atklātā konkursa noteikumos “Kauņas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2022” tīmekļa vietnē, bet organizatoru pārstāvji apgalvo, ka vissvarīgākie no tiem ir pēc iespējas plašāka iniciatīvas pieejamība sabiedrībai, tēmas nozīmīgums Eiropas līmenī un ieteiktā kultūras satura novatorisms.

Priekšlikumus partnerībai var iesniegt visas Lietuvas bezpeļņas kultūras organizācijas vai to apvienības, kā arī ārvalstu kultūras organizācijas ar partneru starpniecību Lietuvā. Visas aktivitātes ir jāplāno Kauņā un Kauņas rajonā 2020. – 2022. gadā.

Organizāciju saraksts partnerības līgumu noslēgšanai Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas īstenošanai tiks paziņots 29. novembrī. Plānots, ka apstiprinātajiem projektiem tiks piešķirts finansējums līdz astoņdesmit procentiem no budžeta. Pieteikumi tiks vērtēti saskaņā ar komisijas noteiktajiem kritērijiem. Komisijā strādās Kauņas pilsētas un rajona pašvaldību pārstāvji un neatkarīgie eksperti.

Plašāka informācija par pieteikšanos