2019. gada jūlijā Kultūras informācijas sistēmu centrs, mērķtiecīgi turpinot vairāku gadu garumā veiktās iestrādes un īstenoto sekmīgo starptautisko sadarbību, ir pievienojies Starptautiskajai bibliotēku konsorciju koalīcijai.

Starptautiskā bibliotēku konsorciju koalīcija (ICOLC) https://www.icolc.net/ ir neformāla apvienība, kura šobrīd apvieno aptuveni 200 bibliotēku konsorcijus no visas pasaules gan Ziemeļamerikā, gan Dienvidamerikā, Eiropā, Austrālijā, Āzijā un Āfrikā.

ICOLC mērķis ir atbalstīt iesaistītos konsorcijus, sekmējot diskusijas un domu apmaiņu par kopīgiem izaicinājumiem un uzdevumiem, ko nosaka globālās informācijas laikmets. Periodiski ICOLC izdod dažādus vienošanās memorandus, kas veicina bibliotēku un bibliotēku konsorciju darbu ikvienā dalības valstī.ICOLC, kas pastāv no 1996. gada, divreiz gadā organizē sanāksmes, kas veltītas iesaistīto konsorciju informēšanai par jaunākajiem elektroniskajiem resursiem, elektroniskās informācijas izdevēju marketingu un citiem jautājumiem, kas ir svarīgi konsorciju vadībai un bibliotēkām.

Informācija kontaktiem:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv
www.kis.gov.lv