Ar katru gadu atvērtās zinātnes (Open Science) kustība gūst pārliecinošu atbalstītāju vairumu akadēmiskajās aprindās, izpratne par atvērtās zinātnes niansēm vairojas, tādēļ šķiet pašsaprotami, ka 2020. gadā daudzviet plānotas dažādas konferences un semināri, kas sola aizraujošus ceļojumus atvērtās zinātnes pasaulē.

 

OPEN SCIENCE DAYS 2020

Max Planck Digital Library periodiski organizē atvērtās zinātnes dienas, kurās tiek apspriestas globālās kustības aktualitātes, kas virza zinātni uz atvērtību un pārskatāmību. Kopumā tiek apspriesti atvērtās piekļuves (Open Access), atvērto pētniecības datu (Open Research Data), saistīto atvērto datu (Linked Open Data), atvērtās recenzēšanas (Open Review), atvērtā koda (Open Source), pilsoņzinātnes (Citizen Science), atvērtās izglītības (Open Education) jautājumi.

 • Nosaukums: Open Science and Good Scientific Practice
 • Rīkotājs: Max Planck Digital Library
 • Norises laiks: 2.03.2020.-3.03.2020.
 • Norises vieta: Harnack House -The Conference Venue of the Max Planck Society, Berlīne (Vācija)
 • Tīmekļa vietne: OpenScienceDays

 

OPEN SCIENCE KONFERENCE 2020

Ikgadējā Leibniz Research Alliance Open Science rīkotā konference veltīta atvērtās zinātnes kustībai un piedāvā unikālu platformu pētniekiem, bibliotekāriem, infrastruktūru un politikas veidotājiem diskusijām par atvērtās zinātnes aktualitātēm – atvērtās zinātnes atbalsta inovācijas un to  iekļaušanās zinātniskajās komūnās, atvērtās zinātnes veidoto ieguvumu ietekme sabiedrībā, atvērtās zinātnes izglītošanās un zinātniskā komunikācija ar sabiedrību.

 

RDA PLENARY 15

Research Data Alliance (RDA), kurā iesaistījušie ap 9800 biedru no 144 pasaules valstīm, veido platformu, kur attīstīt un pielāgot infrastruktūras, kuras nodrošina uz datiem balstītu pētniecību un godīgu dalīšanos ar datiem.

 • Nosaukums:  Data for Real-World Impact
 • Rīkotājs: CSIRO  (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) un ARDC (Australian Research Data Commons)
 • Norises laiks: 18.03.2020.-20.03.2020.
 • Norises vieta: Melnbourne Convention and Exhibition Centre, Melnburna (Austrālija)
 • Tīmekļa vietne: RDA 15th Plenary Meeting – Australia

 

OPEN EDUCATION WEEK 2020 (OEWEEK)

UKSG 43. gadskārtējā konference un nozares tirdzniecības izstāde, kas šoreiz pulcēs ap 900 delegātu, to vidū bibliotekārus, informācijas speciālistus, izdevējus, redaktorus un jomas konsultantus, 2020. gadā tiek organizēta atvērtās izglītības jautājumu kontekstā.

 • Nosaukums: Open Education Week 2020
 • Rīkotājs: UKSG
 • Norises laiks: 30.03.2020.-1.04.2020.
 • Norises vieta: The Briton Centre, Braitona (Lielbritānija)
 • Tīmekļa vietne: Open Education Week 2020 (OEWEEK)

 

ELPUB  KONFERENCE 2020

Divdesmit gadu garumā ElPub ikgadējās konferencēs demonstrēti pētniecības rezultāti un jaunās prakses tendences dažādos digitālās publicēšanās aspektos, iesaistot visdažādāko akadēmisko aprindu zinātniskās kopienas, bibliotekārus, izdevējus un zinātnes finansētājus. Konferencē tiks diskutēts par digitālās publicēšanās jautājumiem nākotnes kontekstā.

 • Nosaukums: Charting The Futures of Digital Publishing: 24th edition of the International Conference on Electronic Publishing
 • Rīkotājs: UCL Qatar
 • Norises laiks: 18.04.2020.-21.04.2020.
 • Norises vieta: Doha, Katāra
 • Tīmekļa vietne: ELPUB2020

 

COAR KONFERENCE 2020

COAR (Confederation of Open Access Repositories) konferences pulcē asociācijas biedrus un domubiedrus individuālo repozitoriju un to tīklu veidošanas kapacitātes, pilnvērtīgāko politiku un labās prakses jautājumu risināšanā.

 

STS KONFERENCE 2020

Ikgadējā STS konference sniedz iespēju starptautiskā mēroga zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem diskutēt par aktuāliem pētījumiem. Konferences mērķis ir sniegt pilnvērtīgāku izpratni par apkārtējo pasauli. Tas ietver jaunu tehnoloģiju novērtēšanu, mūsdienu zinātniskās prakses ētisko, juridisko un sociālo aspektu pārbaudi, kā arī ceļu uz videi draudzīgu un sociāli atbildīgu tehno-zinātnisko nākotni.

 • Nosaukums: Critical Issues in Science, Technology and Society Studies
 • Rīkotājs: Science Technology and Society Unit of the Institute of Interactive Systems,  Data Science of the Technical University of Graz, the Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ), Institute for Advanced Studies of Science, Technology and Society (IAS-STS)
 • Norises laiks: 4.05.2020.- 6.05.2020.
 • Norises vieta: Grāca (Austrija)
 • Tīmekļa vietne: 19th Annual STS Conference Graz 2020

 

CREATIVE COMMONS SAMITS 2020

Creative Commons samits ir ideāla telpa atklātai sabiedrībai, kur sākt iekšējo pārdomu procesu par to, kā veidot atvērtāku, iekļaujošāku un visiem pieejamāku pasauli. Plašāka informācija  par Creative Commons pieejama  šeit.

 • Nosaukums: Creative Commons Summit 2020
 • Rīkotājs: Creative Commons organizācija
 • Norises laiks: 14.05.2020.- 16.05.2020.
 • Norises vieta: Lisabona (Portugāle)
 • Tīmekļa vietne:  2020 Creative Commons Global Summit

 

ECSA KONFERENCE 2020

2020. gada konferencē galvenā uzmanība tiks pievērsta zinātnes attīstības aspektiem, galvenokārt fokusējoties uz starpnozaru pilsoņzinātnes pētniecības problēmjautājumiem.

 

EAHIL 2020

EAHIL konferencē 2002. gadā aktualizēts atvērtas piekļuves jautājums, tādēļ īpaši izceltas septiņas konferences tēmas – atvērtā piekļuve (Open Access), pētniecības datu pārvaldība (Research Data Management), zinātniskie sasniegumi (Research Assesment), atvērtā zinātnes (Open Science), profesionālā attīstība un sadarbība (Professional Development and Collaboration), atvērtā veselības informācija (Open Health Information), inovācijas bibliotēkās (Innovations in Libraries).

 • Nosaukums: Be Open, Act Together
 • Rīkotājs: Medical University of Lodz
 • Norises laiks: 22.06.2020.-26.06.2020.
 • Norises vieta: Vienna House Andel’s Lodz (Polija)
 • Tīmekļa vietne: EAHIL2020

 

LIBER KONFERENCE 2020

Zinātnisko bibliotēku darbības galvenais mērķis vienmēr bijis pieejas nodrošināšana zināšanām, un šogad Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijas (Association of European Research Libraries)  LIBER 49. konference pievērsīsies tādiem aktuāliem tematiem  kā informācijas un pētniecības integritāte, kolekciju saglabāšana, bibliotēku ietekme un līderība, atvērtās zināšanas.

 • Nosaukums: Building Trust With Research Libraries
 • Rīkotājs: LIBER
 • Norises laiks: 24.06.2020.-26.06.2020.
 • Norises vieta: Belgradas Universitāte (Serbija)
 • Tīmekļa vietne: LIBER2020

 

ESOF2020 – EUROSCIENCE OPEN FORUM

Eiropas biennāle ir veltīta zinātniskās pētniecības un inovāciju aktualitātēm. ESOF konferencēs pulcējas vairāki tūkstoši nozares speciālistu no 90 valstīm ar mērķi diskutēt par zinātnes saturu, debatēt par zinātniskajiem sasniegumiem un atklājumiem.

 • Nosaukums: EuroScience Open Forum
 • Rīkotājs: EuroScience organizācija
 •  Norises laiks: 5.07.2020.-9.07.2020.
 • Norises vieta: Porto Veccio, Trieste (Itālija)
 • Tīmekļa vietne:  ESOF2020

 

CfP EASA KONFERENCE 2020

EASA (European Association of Social Anthropologists) konferencē tiek aktualizēti digitālo pētniecības infrastruktūru jautājumi sociālās un kultūras antropoloģijas jomā.

 • Nosaukums: New Anthropological Horizons in and Beyond Europe
 • Rīkotājs: EASA
 • Norises laiks: 21.07.2020.-24.07.2020.
 • Norises vieta: Lisabonas Universitāte (Portugāle)
 • Tīmekļa vietne: 16th EASA Biennial Conference

 

IFLA PASAULES BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS KONGRESS

2020. gadā norisināsies IFLA (International Federation of Library Associations) ar moto  “Inspire, Engage, Enable, Connect”, pulcējot pasaules bibliotekāro saimi un diskutējot par nozares aktualitātēm.

 • Nosaukums: IFLA World Library and Information Congress: 86th IFLA General Confenrence and Assembly
 • Rīkotājs: IFLA
 • Norises laiks: 15.08.2020-21.08.2020.
 • Norises vieta: Convention Centre Dublin (Īrija)
 • Tīmekļa vietne:  IFLA2020

 

PUBMET2020

Konferences mērķis ir apspriest pieeju daudzveidību zinātniskās komunikācijas, zinātniskās publicēšanās un novērtēšanas (metrikas) jautājumos. Konferencē būs iespēja diskutēt par novatoriskām pieejām, labās prakses piemēriem un nākotnes iecerēm. Zinātniskās komunikācijas, zinātniskās publicēšanās un metrikas joma aktuāla dažādu nozaru speciālistiem – pētniekiem, informācijas speciālistiem un bibliotekāriem, redaktoriem, izdevējiem, pedagogiem, studentiem, komunikācijas speciālistiem.

 

EIROPAS INFORMĀCIJPRATĪBAS KONFERENCE 2020

Informācijpratība ir mūsdienu aktualitāte, līdz ar to konferencē būs iespēja mijiedarboties pētniekiem, informācijas un mediju speciālistiem un citiem nozares speciālistiem, apspriežot sasniegumus un izaicinājumus. Galvenie konferencē  iztirzātie jautājumi skars viltus ziņu, algoritmu kultūras, mediju politikas, kritiskās domas, bibliotēku iesaistes u.c. tēmas.

 

OASPA KONFERENCE 2020

OASPA (Open Access Scholarly Publishing Association) pārstāv atvērtās piekļuves izdevēju intereses. Ikgadējā OASPA konference pulcē nozares speciālistus, izdevējus, zinātnes finansētājus, bibliotēku informācijas speciālistus un atvērtās piekļuves izdevējdarbības interesantus, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un saistīto informāciju, tādējādi uzlabojot atvērtās piekļuves izdevējdarbību.

Plašāka informācija par dažādiem plānotiem pasākumiem pieejama OpenAIRE mājas lapā.

 

Informācija pārpublicēta no Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta tīmekļvietnes
https://www.napd.lu.lv/