Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra (BAC) organizētās konferences mērķis ir veicināt bibliotekāru interesi par Latvijas autoru veikumu daiļliteratūrā un saistītās nozarēs, aktualizēt arī citus ar šo nozaru pētniecību saistītus aspektus, tādējādi papildinot bibliotēku darbinieku zināšanas par jaunākajām, tajā skaitā, projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” ietvaros iegādātajām grāmatām.

Konferences tematika, kā allaž, ir daudzveidīga. Vairākos ziņojumos tiks sniegts ieskats latviešu oriģinālprozas tendencēs gan mūsdienu, gan literatūras vēstures aspektā. Uzklausīsim stāstījumu par jaunumiem teātra pasaulē, kā arī referātu par netradicionāliem un retāk izmantotiem motīviem latviešu rakstnieku daiļradē.

Literatūras konferenci LNB BAC rīko sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļu, un konferences programmu pārsvarā nodrošina tās mācībspēki un pētnieki. Ziņojumus konferencei sagatavojuši arī Latviešu folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) vadošie pētnieki un latviešu literāti.

Konference tiek organizēta VKKF 2023. gadā apstiprinātā projekta “Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra Latvijas bibliotēkās” norišu ietvaros.

Konferences mērķauditorija – bibliotekāri un citi interesenti.

Pieteikuma anketa pieejama šeit. Pieteikšanās līdz 14. septembrim.

Konferences programma.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku nozares speciāliste
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anda.saldovere@lnb.lv