Latvijas Nacionālā bibliotēka, Neredzīgo bibliotēka un Nacionālais arhīvs iedzīvotājiem pakalpojumus turpina sniegt tikai attālināti.

Mūzikas un mākslas skolās tāpat kā mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās un kultūras jomas augstskolās mācību process tiek nodrošināts attālināti.

Kultūras ministrija ar informatīvās kampaņas #Ēkultūra starpniecību aicina iedzīvotājus visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot. #Ēkultūra digitālie resursi vienuviet apkopoti KM tīmekļvietnē.

Lai iedzīvotāji varētu iegādāties laikrakstus un žurnālus, operatīvi saņemot kvalitatīvu un uzticamu informāciju, noteikts, ka arī brīvdienās varēs strādāt preses tirdzniecības vietas.

Ministru kabineta svētdienas, 29. marta, lēmums paredz AIZLIEGT:

 • jebkādus publiskus (tostarp kultūras, izklaides, svētku, atpūtas, sporta) pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju);
 • sapulces, gājienus un piketus (saskaņā ar likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” noteiktajām definīcijām);
 • reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties;
 • telpu sporta norišu vietu darbību;
 • jebkādus privātus pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpas, ieverojot savstarpēju 2 metru distanci starp personām u.c. epidemioloģiskās drosības noteikumus.

Vienlaikus nosakot, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta u.c. atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 08:00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22:00

NEIEVĒROJOT 2 METRU DISTANCI, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

 • ne vairāk kā 2 personas;
 • personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • vecāks un to nepilngadīgie bērni, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
 • personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

ATRODOTIES PUBLISKĀS VIETĀS, IEDZĪVOTĀJIEM JĀIEVĒRO:

 • savstarpēja 2 metru distance (gan publiskās iekštelpās, gan ārtelpās);
 • citi noteiktie fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (gan publiskās iekštelpās, gan publiskās ārtelpās un koplietošanas telpās).