• “Kultūras mantojums darbībā” – vienaudžu mācīšanās konkurss. Konkursā aicināts iesniegt kultūras mantojuma labās prakses piemērus, kas ir inovatīvi, iedvesmojoši citām pilsētām vai reģioniem, kuriem ir reāli izmērāma ietekme. Iesniegšanas termiņš: 27. aprīlis. Plašāk ŠEIT

 

  • “Kultūras sadarbības projekti Rietumbalkānu valstīs”. Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina pārrobežu sadarbību starp ES valstīm un Rietumbalkānu valstīm, kā arī stiprina kultūras un radošo nozaru konkurētspēju Rietumbalkānu reģionā. Iesniegšanas termiņš: 28. aprīlis. Plašāk ŠEIT

 

  • “Kopizveides un kopražošanas shēma mūzikas sektoram”. Konkursa mērķis ir atklāt un atbalstīt vismaz 10 inovatīvus un ilgtspējīgus kopizveides un kopražošanas pilotprojektus, kas paredzēti dziesmu autoriem un mūziķiem. Iesniegšanas termiņš: 30. aprīlis. Plašāk ŠEIT

 

  • “Mūzikas izglītība un mācīšanās”. Konkursa mērķis ir atklāt un atbalstīt vismaz 8 inovatīvas mūzikas izglītības pieejas. Iesniegšanas termiņš: 30. aprīlis. Plašāk ŠEIT