Latvijas Nacionālā bibliotēka jau vairāk kā 6 gadus piedāvā iespēju iegūt bibliotekāra kvalifikāciju, mācoties 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmā. Kvalifikācija “Bibliotekārs” atbilst 4. LKI, tās pienākumi ietver krājuma dokumentu pārvaldīšanu, bibliotēku informācijas sistēmu izmantošanu, bibliotekāro un informācijas pakalpojumu nodrošināšanu, elektronisko resursu pārvaldīšanu un bibliotēkas darba procesu organizēšanu. Vairāk var uzzināt, iepazīstoties ar profesijas standartu.

Atbilstoši standartam veidots arī programmas saturs, iekļaujot tādus tematus kā bibliotēkas tiesiskuma aspekti, datu un zināšanu organizēšana, bibliotēkas krājuma plānošana, uzskaite, komplektēšana un saglabāšana, bibliotēkas lietotāju apkalpošana un izglītošana, elektronisko informācijas resursu pārvaldīšana u.c.

Programma ir modulāra – vairāk nekā 20 moduļu tematiski seko viens otram. Pēc A, B, un C daļas apguves seko profesionālās kvalifikācijas prakse kādā publiskajā bibliotēkā Latvijā. Programmas mērķis ir sagatavot izglītojamo bibliotekāra profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai kādā no vairāk 1400 bibliotēkām Latvijā.

Programmas ilgums ir vidēji 16 mēneši. 70% mācību apjoma ir neklātiene – patstāvīga mājasdarbu izpilde, savukārt pārējais laiks ir kontaktstundas ar pedagogiem klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mācību laikā tiek izmantota e-mācību platforma Moodle. Pedagogi ir nozares speciālisti no LNB un citām bibliotēkām Latvijā. Mācību maksa par visas programmas apguvi ir 1200 EUR. Programmu līdz šim absolvējuši vairāk kā 100 cilvēku. Absolventu monitorings parāda, ka tie izglītojamie, kas mācību sākumā nestrādāja bibliotēkā, ir kļuvuši par nozarē nodarbinātajiem programmas apguves laikā vai neilgi pēc absolvēšanas. Priekšnosacījums, lai mācītos programmā un apgūtu profesiju, ir iepriekš iegūta vismaz vidējā izglītība. Jaunā grupa mācības uzsāks 2023. gada septembrī, tādēļ šobrīd aicinām visus interesentus pieteikties mācībām. Pieteikšanās atvērta līdz 21. jūlijam!

Vairāk informācijas

Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā rakstiet uz agnese.pasane@lnb.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Pašāne
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālās bibliotēka
macies.lnb.lv
agnese.pasane@lnb.lv