Biedrībā ir ap 20 biedru. Vai arī tu vēlies pievienoties? Ja atbildēji apstiprinoši, raksti uz lbiapvieniba@gmail.com. Priecāsimies tevi uzņemt savā pulkā! Biedrības pārstāvji piedalās Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomē, aizstāvot nozares intereses un virzot ar izglītību, kvalifikāciju un profesijām saistītos jautājumus. Biedrības pārstāvji piedalās arī nozīmīgu nozares dokumentu, piemēram, profesiju “Bibliotekārs” un “Bibliotēku informācijas speciālists” standartu izstrādē. Pēdējos gados biedrība aktivizējusi darbību arī divos citos virzienos – profesionālās pilnveides piedāvājums un biļetens.

Biļetenu LBIA izstrādājusi jau kopš darbības sākuma, bet uz brīdi šī aktivitāte norimusi, ar sparu atjaunojoties 2021. gadā, kad septembrī interesentus sasniedza numurs ar tematiku “izglītojam un izglītojamies”. Paši bijām sagatavojuši dažādus rakstus (gan par aktuālo nozarē, gan ar savām pārdomām par dažādiem jautājumiem) un aicinājuši ar pieredzi dalīties arī Reģionu galvenās bibliotēkas. Ja šo biļetenu vēl neesi iepazinusi/-is, te daži citāti – āķīši tavas uzmanības piesaistīšanai:

  • Nozares kvalifikāciju struktūra sniedz tādu kā “putna lidojuma” skatījumu uz nozari un tajā esošajām profesijām;
  • Tas, ka esam andragogi, nozīmē arī to, ka mums vajag būt arī nepārtrauktam izglītojamajam. Nepārtrauktām mācībām ir izšķiroša nozīme mūsu profesionālajā un akadēmiskajā izdzīvošanā.
  • Jauna ceļa sākumā vienmēr ir izvēle – doties tālāk pa iestaigāto taciņu vai izvēlēties citu ceļu. Darījām abējādi – patiesībā turējāmies pie jau esošajām tradīcijām, izmetot zinātkārus līkumiņus arī blakus esošajās takās;
  • YouTube platforma var palīdzēt izglītotājiem vairāk vēlēties lietot, integrēt tehnoloģijas un rīkus nodarbībās un inovēt izglītības procesu kopumā;
  • Mācības savā ziņā ir reakcija uz pārmaiņām, bet tai pašā laikā tieši mācības rada pārmaiņas. Pilnvērtīga un apjēgta mācīšanās nodrošina personības rezultatīvu darbību profesionālajā jomā.

Jaunākais (2022. gada) biļetens iznācis pirms pāris nedēļām, to veltījām tēmām “jaunais normālais” – apspriedām, pie kā esam pieraduši pēc pandēmijas laika pieredzes, no kā mums jāatsakās, ko varam paņemt līdzi turpmākajā izglītojošajā darbībā. Ja neesi vēl biļetenu atvēris/-usi, aicinām to izdarīt! Uzzināsi gan par andragoģiju, gan digitālajiem rīkiem, gan pieredzi konferencēs.

Varbūt esat arī pamanījuši/-as, ka LBIA pēdējos 2 gados aicinājusi uz vairākiem tiešsaistes semināriem. Priecājamies, ja tajos arī piedalījies! Pirmajos pilnveides pasākumos nolēmām pievērsties tēmai par dažādām vecuma grupām: notika seminārs “Nesaprotamais jaunietis bibliotēkā”, kur Dr. Artūrs Miksons stāstīja par jauniešiem un to uzvedības specifiku, kā arī seminārs “Kā bibliotekārs var palīdzēt pusaudzim apgūt zināšanas?”, kurā iekļautas tēmas par to, kā sarunāties ar bērniem un jauniešiem, kā bērni un jaunieši mācās, kādu lomu tur spēlē tehnoloģijas. Plānojam šāda tipa seminārus turpināt, bet piedāvāt arī citas mācības, tostarp klātienē, piemēram, par digitālo rīku un platformu izmantošanu izglītības procesos.

Tiksimies norisēs!

Īsumā par biedrību: www.macies.lnb.lv

 

Rakstu sagatavoja:
Agnese Pašāne
LBIA valdes locekle
agnese.pasane@lnb.lv