Atzīmējot Raiņa drāmas “Uguns un nakts” iestudējuma simtgadi, konferencē pievērsīsies jautājumiem, kas saistīti ar dramaturģiju un teātri. Uz konferenci aicināti visi, kam tuvs teātris un abu dzejnieku daiļrade un piemiņa.

Raiņa un Aspazijas muzeja izglītojošā darba vadītāja Aija Magone meklējusi Raiņa pašus pirmos teātra iespaidus, kas kļuvuši par impulsu interesei par teātra un drāmas pasauli. Kāds bija latviešu teātris pirms Raiņa un kādi bija paša dzejnieka pirmie soļi drāmas virzienā? Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja, filoloģijas maģistre Sigita Kušnere centīsies iezīmēt lugas “Pusideālists” vietu Raiņa daiļradē.

Par pavērsiena punktu visā latviešu teātrī kļuva 1911.gads. Eduarda Smiļģa Teātra muzeja pārstāves, pedagoģijas maģistres Agras Straupenieces referāts atklās Raiņa ceļu uz ideju drāmu un “Uguns un nakts” ietekmi uz teātra procesa attīstību. Maz zināmu lappusi Raiņa drāmu iecerēs pavērs Majoru vidusskolas skolotāja, biedrības “Aspazijas mantojums” priekšsēdētāja Ināra Andžāne.

Raiņa principus un uzskatus par drāmu veidojuši dažādi iespaidi. Raiņa un Aspazijas personiskā bibliotēka glabā daudzus pasaules dramaturģijas klasiķu darbu izdevumus. Piezīmes tajos var atklāt dzejnieku attieksmi pret autoru un viņa darbu. Tāpēc zinātnieks, filoloģijas doktors Jānis Zālītis ieskatījies Ibsena lugas “Juns Gabriēls Borkmanis” lappusēs.

Konferencē runās arī par teātra procesu, kuru neapšaubāmi ietekmējis Rainis. Varēs ieskatīties viņa ideju attīstībā šodienas teātrī un šodienas teātra stilistikas iedarbībā uz Raiņa dramaturģijas interpretācijām, jo režisores Māra Ķimele un Evita Sniedze risinās sarunu par Raini uz šodienas teātra skatuves, atbildot uz jautājumu, kādi ir ieguvumi un zaudējumi Raiņa un teātra mijiedarbībā gadsimta garumā.

Pavisam nesen, 15.septembrī, Jūrmalā notika vēl viens pasākums, kurā varēja daudz uzzināt par Raini un Aspaziju. Jau otro konferenci “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” ar Jūrmalas pilsētas domes un Majoru vidusskolas atbalstu organizēja biedrība “Aspazijas mantojums” un Jūrmalas Latviešu biedrība. Nākamgad jau trešajā šai tēmai veltītajā konferencē iecerēts aicināt vienkopus pārstāvjus no visām Latvijas pašvaldībām, kas saistītas ar abu dzejnieku dzīvi un daiļradi, lai dalītos pieredzē par viņu piemiņas saglabāšanu.