Spēļu centrs – rotaļlietu bibliotēka “Ringla” ir izveidots projekta “TOY metodes iekļaušanai: Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei” ietvaros. Projekta laikā tika atvērti astoņi spēļu centri septiņās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā arī Latvijā, kur, ar Jelgavas pašvaldības atbalstu, spēļu centrs “Ringla” savas durvis maziem un lieliem jelgavniekiem atvēra šī gada janvārī.

 
“TOY iekļaušanai” ir īpašs projekts, kas ir guvis lielu atzinību Eiropā. Šī gada 3. decembrī Briselē projektam tika piešķirta Mūžizglītības platformas balva (LIFELONG
LEARNING AWARDS) kā labākajam Eiropas projektam kategorijā “Mācību vide”. Mūžizglītības platforma balvu piešķir iniciatīvām, kuras īsteno radošu un iekļaujošu pieeju, un mums ir prieks, ka “TOY iekļaušanai” ir pamanīts un atzīts starp vairāk nekā 60 pretendentiem no 29 valstīm.

 
Savukārt, Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Thorbjorns Jaglands (Thorbj¸rn Jagland), pēc viesošanās Slovākijas spēļu centrā – bibliotēkā atzina: “TOY iekļaušanai ir vislabākais piemērs tam, kā veiksmīgi iekļaut romu bērnus agrīnā vecumā”.


Spēļu centra – rotaļlietu bibliotēkas izveide Jelgavā bija veiksmīgs risinājums vietējo romu un ne-romu bērnu un ģimeņu savstarpējai komunikācijai, sadarbībai un brīvā laika pavadīšanai. Spēļu centrs – rotaļlietu bibliotēka “Ringla” ir ne tikai vieta, kur var aizņemies rotaļlietu, ar kuru spēlēties mājās, bet tā ir arī vieta, kur iegūt jaunus draugus, kopīgās rotaļās un radošās aktivitātēs. Pirmā darba gada laikā spēļu centrs – rotaļlietu bibliotēka “Ringla” ir apmeklēta vairāk nekā 1000 reižu.


Pateicoties spēļu centra apmeklētāju lielajai interesei un Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstam, spēļu centrs ir atvērts jau 3 dienas nedēļā: ne tikai jau ierastajā laikā otrdienās 15:00 – 19:00 un sestdienās 9:00 – 13:00, bet arī trešdienās no 15:00 līdz 19:00.


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta Sadarbības Partneris un līdzfinansētājs – Jelgavas pilsētas dome.


Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 15 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.


Līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nav uzskatāms par apstiprinājumu tās saturam. Publikācija atspoguļo vienīgi autoru viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas lietojumu.

 

Papildu informācija:
Kristīne Liepiņa
Projekta vadītāja
Tālr.: 65235635
E-pasts: iic.kristine@gmail.com


http://iic.lv/projekti/inovativs-veids-romu-bernu-izglitibai-un-aprupei-toy-metodes-ieklausanai/

https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/groups