Konkursa ietvaros ikvienā no kārtām sevi varēja pierādīt gan radošie, iesūtot esejas par konkursa attiecīgās kārtas tēmu, gan arī erudītie, uz 10 āķīgiem jautājumiem atbildes meklējot Lursoft laikrakstu bibliotēkā News.lv. Paralēli savā starpā visu trīs konkursa kārtu ietvaros bibliotēkas sacentās par aktīvākās bibliotēkas statusu.

 
Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktors Armands Magone: „Konkursu Latvijas proklamēšanas simtajā gadadienā rīkojām ar mērķi veicināt valstiskās piederības sajūtu sabiedrībā, tādēļ aicinājām Latvijas iedzīvotājus meklēt un izzināt notikumus, vietas un cilvēkus, kuri ir bijuši nozīmīgi un svarīgi gan valstiski, gan vietējā mērogā aizvadītajā simtgadē.” 

SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa: „Prieks, ka konkursā iesaistījās dažādu Latvijas  novadu bibliotēkas un to lasītāji. Piedaloties konkursā, lasītāji noskaidroja jaunus faktus par konkursa tēmu. Vienlaikus, pateicoties dalībnieku atsūtītajām esejām, atklājām interesantus stāstus gan par dažādu Latvijas novadu ievērojamām vietām, gan par iedvesmojošām personībām, gan arī par aizvadītās simtgades svarīgākajiem notikumiem.  Turpmāk ikvienam interesentam būs iespējams ar konkursa gaitā atsūtītajām esejām iepazīties portālā www.news.lv.”

 
Kā norāda konkursa rīkotāji, ļoti būtiska konkursa veiksmīgā norisē ir bijusi tieši bibliotēku iesaiste, jo īpaši lauku reģionos, kur bibliotēka nereti veic arī sabiedrisko un kultūras centru funkcijas, līdz ar to ir galvenā un bieži arī vienīgā iestāde, kura identificē valsti vietējā sabiedrībā. Turklāt ar konkursa palīdzību tika rosināts iedzīvotājus aktīvāk izmantot plašos un daudzveidīgos elektroniskos uzziņu, informācijas un izglītības resursus, kurus apmeklētājiem bez maksas piedāvā pašvaldību publiskās bibliotēkas.


Konkursā piedalījās teju 2 tūkstoši dalībnieki no 170 bibliotēkām visā Latvijā, ar savām zināšanām pierādot, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir zinoši gan jautājumos par Latvijai svarīgiem notikumiem, gan mūsu valsts iedzīvotāju sasniegumiem, panākumiem un godā tur Latvijai nozīmīgās vietas.


Konkursa 3.kārtā, iepazīstoties ar visām iesūtītajām esejām, par radošāko atzīts Pļaviņu novada bibliotēkas lasītājas Ivetas Gurevičas darbs, savukārt starp erudīcijas konkursa pareizo atbilžu iesūtītājiem trīs laimīgie, kuri izlozes kārtībā tikuši pie balvām, ir Riebiņu novada centrālās bibliotēkas lasītājs Ēriks Ļeonovs, Rendas pagasta bibliotēkas lasītāja Līga Štokmane un Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas lasītājs Rūsiņš Otersons.


Sīvajā cīņā starp visām bibliotēkām, ņemot vērā aktivitāti visās trijās konkursa „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” kārtās, par aktīvākajām atzīstas Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka un Krustpils novada Kūku bibliotēka. Abas bibliotēkas balvā par aktīvo piedalīšanos iegūst dāvanu kartes no ceļojumu aģentūras IMPRO 400 EUR vērtībā.


Par uzņēmumu “Lursoft IT”

Lursoft ir uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kuru laikā kļuvis par uzticamu partneri gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodrošinot piekļuvi plašai informācijas datubāzei. Starp Lursoft izveidotajiem pakalpojumiem ir arī Laikrakstu bibliotēka www.news.lv, kas lasītājiem piedāvā iespēju meklēt interesējošos rakstus publikāciju arhīvā, kas tiek uzkrāts kopš 1992. gada. News.lv nodrošina piekļuvi vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, un aktuālās publikācijas tiek papildinātas gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm. Patlaban Lursoft Laikrakstu bibliotēkā pieejami jau vairāk nekā 6,6 miljoni rakstu.


Par Kultūras informācijas sistēmu centru

Kultūras informācijas sistēmu centrs (www.kis.gov.lv) nodrošina datu bāzes Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) bezmaksas pieeju visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, kā arī saistībā ar šo programmu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.

 

 
Informāciju sagatavoja:

 

Indra Urtāne

Lursoft komunikācijas vadītāja

E-pasts: indra@lursoft.lv

Tālr.: 28371841


Ilma Elsberga

Kultūras informācijas sistēmu centra 

Projekta vadītāja asistente

E-pasts: Ilma.Elsberga@kis.gov.lv 

Tālr.:. 67844902