Izstādi veidojis Horvātijā pazīstams mākslas vēsturnieks un grāmatu eksperts, profesors Milans Pelcs. Tās mērķis ir sniegt vēsturisku pārskatu par grāmatu izdošanu un grāmatu noformējumu Horvātijā no viduslaikiem līdz mūsdienām. Ekspozīcijā skatāmi rokraksti un iespiestas grāmatas – viduslaiku dziesmu grāmatas, lūgšanu grāmatas, kā arī mūslaiku ilustrēti izdevumi un grafikas darbu mapes.
Literārais mantojums ir Horvātijas kultūras mantojuma daļa. Tas ir ļoti sens, bagāts, daudzveidīgs un iedalāms trīs lielās grupās. Pirmo grupu veido grāmatas svešvalodās, kas tapušas ārpus Horvātijas un ievestas valstī, sākot no viduslaikiem līdz mūsdienām; otro grupu veido Horvātijas autoru, iespiedēju un miniatūristu darbi, kuri izdoti gan horvātu, gan svešvalodās ārpus Horvātijas. Trešā grupa aptver grāmatas, kas daļēji vai pilnībā radītas Horvātijā. Šīs trīs grupas var sadalīt sīkākās, bet izstāde pieturas pie šī sadalījuma.
Horvātiju tās garajā vēsturē pārvaldīja dažādi politiskie spēki un tā tika sadalīta divos galvenos ģeogrāfiskos apgabalos – Adrijas piejūras un iekšzemes apgabalos. Adrijas jūras apgabalus stipri ietekmēja Itālijas un Vidusjūras kultūra, kamēr Centrāleiropas kultūras izpausmes vairāk skāra iekšzemi. Šīs izpausmes iespaidoja arī grāmatu mākslu, ko izstādes autori atspoguļo vēsturiskā aspektā.
Izstāde piedāvā 95 eksponātus, no kuriem 85 ir grāmatas un 10 grafisko darbu mapes, kuras pārstāv nozīmīgu iespiesto dokumentu veidu, kas radies sadarbībā starp rakstnieku un mākslinieku. Šeit jāmin Ivana Gorana Kovačiča  dzejiskais vēstījums Bedre, kas radies 2. pasaules kara laikā un iedvesmojis divus draugus, māksliniekus Edo Murtiču un Zlatko Pricu atsaukties uz dedzīgajām Gorana vārsmām.   
Neskatoties uz elektronisko mediju attīstību, Horvātijas grāmatu māksla joprojām attīstās visā tās dažādībā un dzīvotspējā.
Izstādes autori ir Horvātijas Nacionālās un universitātes bibliotēkas darbinieki Milans Pelcs un Mikica Maštrovica. Kataloga redaktors ir Ivans Kosičs.
Savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka novembrī, mūsu valsts svētku laikā, viesosies Zagrebā ar izstādi "Latvijas grāmatu māksla".
Horvātu izstāde LNB Izstāžu zālē, K. Barona ielā 14 tiks atklāta 4. oktobrī un būs apskatāma līdz 4. novembrim. Tās atklāšanā piedalīsies Horvātijas vēstnieks Zviedrijā un Latvijā, viņa Ekselence Svjetlans Berkovičs, kas pasniegs Horvātijas valsts apbalvojumu mūsu kultūras ministrei Helēnai Demakovai.
 
Informāciju sagatavoja:
 
Ivans Kosičs
Horvātijas Nacionālā un universitātes bibliotēka
Baiba Prikule
Publicitātes nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 7287459