EBSCO ir viens no pazīstamākajiem tiešsaistes dienestiem pasaulē, kas darbojas ASV un aptver vairākus tūkstošus pilno tekstu žurnālu, laikrakstu, uzziņu izdevumu un citu informācijas avotu materiālus par visdažādākajiem tematiem angļu valodā. EBSCO datubāzes pieejamas starptautiskā kopprojekta EIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) ietvaros, ko Latvijā koordinē Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
 
Kopumā EBSCO piedāvā vairākus simtus dažādu resursu. Abonēto datubāzu pakete ietver vairākas tematiski atšķirīgas pilntekstu un apskatu datubāzes. Tā šobrīd ir populārākā un visvairāk izmantotā datubāzu pakete, kas pieejama visā Limbažu Bērnu bibliotēkas datortīklā. EBSCO resursu ietvaros var veikt meklēšanu daudzās datubāzēs dažādās zinātņu nozarēs. Minēšu tikai dažas no tām – Academic Search Premier: daudznozaru pilnu tekstu datubāze (humanitārās un sociālās zinātnes, izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, ķīmija, datorzinātne, medicīna u.c.). MasterFILE Premier: vispārējas intereses pilnu tekstu datubāze, adresēta publiskajām bibliotēkām (sākot no 1975. gada).
 
Business Source Complete: pasaules lielākā biznesa un ekonomikas pilnu tekstu datubāze. Tajā iekļauti aptuveni 7400 periodisko izdevumu teksti pilnā apjomā. Tematika: menedžments, mārketings, ekonomika, finanses, grāmatvedība, starptautiskā tirdzniecība, apdrošināšana utt. Datubāze tiek papildināta katru dienu. MEDLINE: Medicīnas Nacionālās bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Ar saišu palīdzību pieejami pilnie teksti žurnāliem, kas ir iekļauti Academic Search Premier datubāzē. Health Source: Nursing/Academic Edition: daudznozaru pilnu tekstu medicīnas datubāze (slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u.c). ERIC: bibliogrāfiska datubāze izglītībā, ko veido Educational Resource Information Center (ASV). Tajā ir saites uz tiem pilnu tekstu žurnāliem, kas iekļauti citās EBSCO datubāzēs. Žurnālu skaits: indeksēti 980 izglītības un ar izglītību saistīti žurnāli. LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts): bibliotēkzinātne, klasifikācija, kataloģizācija, bibliometrija, informācijas menedžments u.c. indeksēti un pieejami abstrakti vairāk 600 periodiskajiem izdevumiem, kā arī grāmatām, pētījumu pārskatiem un ziņojumiem no 1960. gada.
 
Šis pakalpojums nav vienīgais elektroniskais resurss, ko piedāvā Limbažu bērnu bibliotēka. Apmeklētājiem pieejama arī datubāze www.letonika.lv, kurā publicēti enciklopēdiski, uzziņu un tulkošanas resursi par Latviju. Tāpat var izmantot Lursoft Laikrakstu bibliotēku (www.lursoft.lv), kurā pieejamas tekstu publikācijas no Latvijā iznākošiem preses izdevumiem un normatīvo aktu informācijas sistēmu NAIS. Minētie pakalpojumi projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros bibliotēkas apmeklētājiem ir bezmaksas.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe
Tālrunis: 64070727
E-pasts: putnina@elimbazi.lv
http://lbb.elimbazi.lv/