Līdzīgs izdevums pagājušā gadsimta 80. gados bija pilsētas kultūras nodaļas brošūra “Pie mums Jelgavā”. Izdevums iznāca reizi mēnesī, un tajā bija atrodama pilnīga informācija par gaidāmajiem koncertiem, izstādēm, teātra un kino izrādēm, kā arī sporta un citiem pasākumiem.Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības kolekcijā diemžēl ir saglabājušies tikai daži no šiem izdevumiem. Mēs ļoti priecātos, ja bibliotēkas un ikviena interesenta rīcībā būtu iespējami pilnīga šo izdevumu kolekcija, tāpēc būtu ļoti pateicīgi – ja jūsu krājumā ir šī izdevuma numuri un Jums tie nav vajadzīgi – uzdāviniet tos bibliotēkai! Mēs par tiem parūpēsimies!                       

 

 

Ziņu sagatavoja:
Jelgavas pilsētas bibliotēka