IFLA Zaļās bibliotēkas balvas mērķi:

  • godināt bibliotēkas un projektus, kas vislabāk parāda apņemšanos nodrošināt vides ilgtspēju;
  • veidot izpratni par bibliotēku sociālo atbildību un līderību vides izglītībā;
  • atbalstīt pasaules zaļo bibliotēku kustību, kas saistīta ar ekoloģiski ilgtspējīgām ēkām, ekoloģiski ilgtspējīgiem pakalpojumiem, aktivitātēm, informācijas resursiem, krājumiem un projektiem, resursu un enerģijas saglabāšanu;
  • veicināt zaļo bibliotēku iniciatīvu attīstību vietējā, reģionālā un pasaules mērogā;
  • iedrošināt visu veidu bibliotēkas aktīvāk prezentēt savas zaļās aktivitātes starptautiskai auditorijai.

Balva ir viens no IFLA rīkiem, kas palīdz izgaismot bibliotēku un bibliotekāru lomu ilgtspējas standartu veicināšanā un specializētu zināšanu izplatīšanā un popularizēšanā profesionālajā praksē.

Balva tiek piešķirta divās kategorijās:

1. kategorija: Labākā Zaļā bibliotēka;
2. kategorija: Labākais Zaļās bibliotēkas projekts.

Projekts, kurš īstenots ar nelieliem līdzekļiem, bet guvis lielu ietekmi, saņems īpašu atzinību.

Uz IFLA Zaļās bibliotēkas balvu var pretendēt jebkura bibliotēka vai jebkurš projekts, kurš atbilst balvas nosacījumiem. Konkursā īpaši aicinātas piedalīties bibliotēkas ar nelielu budžetu, bet lielu ietekmi!
Pieteikumi var tikt prezentēti dažādos veidos: eseja, video, plakāts, raksts, slaidi utt. Pieteikumiem jābūt rakstītiem vienā no septiņām IFLA valodām (arābu, ķīniešu, angļu, franču, vācu, krievu, spāņu). Pieteikumiem, kas nav angļu valodā, obligāti nepieciešams angļu valodas tulkojums. Filmām un video materiāliem, kas nav angļu valodā, nepieciešami angļu valodas subtitri.

Pieteikumu maksimālais apjoms ir 10 MB, ja vien video nav publicēts YouTube.

Pieteikumu kvalitāti un atbilstību vērtēs starptautiska komisija, ņemot vērā:

  • atbilstību ENSULIB mērķiem un darbības jomai;
  • ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu progresa sekmēšanā;
  • kopējo pieteikuma kvalitāti un publicitāti;
  • atbilstību IFLA mērķiem un vērtībām bibliotēku popularizēšanā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam ietvaros.

Pieteikuma veidlapa

Vairāk par IFLA Zaļās bibliotēkas balvu

Pieteikumi iesniedzami ENSULIB sekretārei Petra Hauke (petra.hauke@hu-berlin.de) līdz 2022. gada 28. februārim.

Uzvarētājiem tiks nosūtīts paziņojums 2022. gada maijā.

Finālisti tiks prezentēti 87. IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā.

 

Pēc IFLA informācijas ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne
LNB Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku portāla redaktore
IFLA sekcijas “Vide, ilgtspēja un bibliotēkas” pastāvīgās komitejas locekle
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv