Pirmā 24 studējošo grupa mācības noslēdza 2021. gada decembrī un programma saņēma ļoti atzinīgu novērtējumu par tēmu aktualitāti, daudzpusību un lektoru profesionalitāti. Studējošie kā vērtīgu pievienoto vērtību programmas apguvei norādīja arī iegūto kontaktu un pazīšanās potenciālu savā profesionālajā darbībā, kā arī dažādo institūciju, lomu un perspektīvu iepazīšanu komunikācijā ar lektoriem un citiem studējošajiem.

Augstskolās, pētniecības institūcijās, izglītības un zinātnes politikas veidošanā un administrēšanā strādājošajiem speciālistiem, kā arī akadēmisko bibliotēku pārstāvjiem veidoto programmu 76 akadēmisko stundu apjomā veido 19 apakštēmas, kuras sakārtotas trīs tematiskos blokos:

Repozitoriji un datu pārvaldība:
– Publikāciju repozitoriji
– Datu repozitoriji
– FAIR principi
– Metadati un saistītie dati
– Datu sagatavošana publicēšanai
– Atvērtā zinātne un autortiesības
– Datu pārvaldības plāni

Zinātnes komunikācija:
– Akadēmiskā izdevējdarbība
– Atvērto žurnālu publicēšanas platformas
– Akadēmiskie sociālie tīkli un tīklošanās
– Amatierzinātne
– Pūļiesaiste
– Populārā zinātne
– Zinātnisko konferenču rīkošana

Atvērtās zinātnes kvalitāte un administrēšana:
– Zinātnes ētika
– Bibliometrija
– Finansējuma iespējas zinātnei
– Pārmaiņu vadība
– EOSC Eiropas Atvērtās Zinātnes mākonis.

Programmu docē 15 lektori, to skaitā 3 profesori no Latvijas augstskolām, pētniecības institūcijām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Programmas norise tiešsaistē plānota 13 piektdienām no 4.februāra līdz 6.maijam laikā no 10:00 – 15:30. Dalības maksa -199 €.

Pieteikšanās LNB Kompetenču attīstības centra reģistrācijas vietnē līdz š.g. 25.janvārim: https://lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem