2009. gadā tika reorganizētas četrpadsmit RCB filiālbibliotēkas. Grāmatā stāstīts par to, kādēļ šī reorganizācija bija nepieciešama un kādas pārmaiņas tā nesusi RCB lietotājiem un darbiniekiem.

Gadagrāmatas sadaļa “Pašu mājās” informē par nozīmīgākajiem gada notikumiem – jauniem pakalpojumiem un darba formām, piemēram, ārējā apkalpošanas punkta atvēršanu Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pirmo soli pašapkalpošanās aparātu ieviešanā, iespēju izmantot bibliotekāru sagatavotās bezmaksas ekskursijas pa Vecrīgu, kā arī novitātēm lasīšanas popularizēšanas jomā.

Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” stāstīts par ārvalstu braucienos gūtajām atziņām starpvalstu sadarbības sakaru kontekstā, tostarp arī informācija par IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 75. Ģenerālkonferencē dzirdēto un redzēto.
 
Mūžizglītībai veltītajā sadaļā “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” apkopoti gan projekta “Trešais tēva dēls” norisei veltītie materiāli, gan pieredze par to, kas darāms, lai bibliotēkā labi justos bērni un vecāka gadagājuma cilvēki. Novadpētniekiem būs interesanti ielūkoties RCB speciālistu sagatavotajos metodiskajos ieteikumos un vadlīnijās novadpētniecības darbā.

Desmit sarunas par dzīvi un darbu ar RCB bibliotekāriem un vienu interviju ar Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietnieku Ādolfu Knollu piedāvā tradicionālā sadaļa “Sarunas un stāsti gada garumā”.
 
Grāmatā ievietota arī “Rīgas Centrālās bibliotēkas 2009. gada svarīgāko notikumu hronika” un bibliogrāfijas sadaļa „Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2009. gadā”. Gadagrāmatu noslēdz rakstu satura kopsavilkums angļu valodā.