Rakstu krājums “Digitalizācija un sabiedrība” ir tulkots no vācu valodas, tā zinātniskā redaktore ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore, Komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne.

Izdevumā apskatīta digitalizācijas sociālā dimensija, skaidrojot tās ietekmi sabiedrībā un tādās nozarēs kā komunikācija un masu mediji, kultūra un izglītība, infrastruktūra un vide, ekonomika un darbs, veselība un medicīna, noziedzība un drošība, politika, tiesības un pārvaldība, mākslīgais intelekts, kā arī digitalizācijas ētiskie aspekti.

Zinātniskā redaktore Anda Rožukalne izdevumā iekļāvusi rakstu par Digitālajiem medijiem Latvijā. Rakstu krājumu papildinājuši arī citi Latvijas eksperti – Latvijas Universitātes (LU) profesors Jānis Priede raksta par ekonomikas digitalizāciju un darba tirgu, RSU profesors Jānis Grasis par kiberdrošību Latvijas Republikā un RSU docente Inga Kudeikina par personas datu aizsardzību digitālajā vidē.

Īpaši jāizceļ arī grāmatas glosārijs, kas noderēs studiju darbos un pētniecībā, skaidrojot ar digitalizāciju saistītus terminus. Izdevums ir nozīmīgs devums literatūras klāstam latviešu valodā par digitalizācijas aspektiem.

Projekts ar grāmatu sērijas izdošanu aizsākās 2017. gadā, kad LNB izdeva rakstu krājumus “Īsi par demokrātiju” un “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās” (abu izdevumu zinātniskais redaktors LU asoc. prof. Ivars Ījabs). 2019. gadā, turpinot projektu, tika izdoti vēl divi rakstu krājumi “Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības” (zinātniskais redaktors LU asoc. prof. Jānis Priede) un “Starptautiskā drošība” (zinātniskais redaktors RSU doc. Māris Andžāns). Grāmatu sērijas izdošana īstenota ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.

Jaunais izdevums arī šoreiz tiks izplatīts Latvijas bibliotēkās, skolās un augstākās izglītības iestādēs, tas būs pieejams bez maksas. Rakstu krājuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un jaunāko kursu studenti, kuriem grāmata noderēs studijām, zinātniski pētniecisko un citu darbu sagatavošanā. Izdevums būs saistošs visiem, kurus interesē digitalizācijas jautājumi.

Aicinām bibliotēkas interesēties par rakstu krājumu saņemšanu, rakstot: lauma.remese@lnb.lv vai ludmila.macpane@lnb.lv.

Grāmatas “Digitalizācija un sabiedrība” atvēršanas pasākuma video ieraksts