Krājuma pirmajā daļā publicēti pētījumi, kuri nolasīti 2021. gada 7. oktobra konferencē “Bibliotēka un personība”, otrajā daļā – pētījumi, par kuriem runāts 2022. gada 17. maija konferencē “Fragmentu pasaule”.

Rakstu krājumi pēc savas uzbūves ir līdzīgi bibliotēkām: tāpat kā bibliotēkas plauktā rindojas grāmatas, tā rakstu krājumā teksti – cits aiz cita. Tie katrs ir pašpietiekama vienība, kas kopā veido veselumu, un ik raksts ir daļa (fragments) krājumā. Katrs raksts ir atšķirīgs gan pēc stila un formas, gan teorētiskās pieejas, bet tie visi ir kāda veseluma daļa.

Šajā grāmatā autori uz personību, fragmentu un bibliotēku galvenokārt skatās Eiropas un pasaules kontekstā, mēģinot vienot grāmatniecību, lasīšanu, fragmentus un bibliotēkas ar filosofiju, kultūras vēsturi un cilvēka izpratni vairāku gadsimtu griezumā.

ISBN 978-9934-36-054-1 (drukāts izdevums)
ISBN 978-9934-36-055-8 (elektronisks izdevums)

Lasīt izdevumu

 

SATURS

Ineta Kivle. Ievadam
Ineta Kivle. Preface
Frīdrihs Šlēgels. Sholijas
Ineta Kivle. Dzīves fragments bibliotēkā: personības un fragmentu stīgojums

1. daļa. BIBLIOTĒKA UN PERSONĪBA

Raivis Bičevskis. Filozofa bibliotēka – no Artemīdas tempļa līdz internetam
Rihards Kūlis. Imanuels Kants, bibliotēka un Rietumu racionālisms
Ilze Garda. Vīnes bibliotekārs Roberts Mūzils un neizlasīto grāmatu fenomens
Jana Dreimane. Gustavs Šaurums – mācītājs, bibliotekārs, bibliofils
Jana Dreimane. Filozofe un literāte iekšējā trimdā: ieskats Ženijas Sūnas-Peņģerotes dienasgrāmatas lappusēs
Beata Paškevica. Ziņas par Vidzemes mācītāja Frīdriha Bernharda Blaufūsa personīgo bibliotēku, grāmatu lasītāja un izplatītāja pieredzi
Venta Kocere. Ojāra Zandera darba gadi bibliotēkā (1968–2000)

2. daļa. FRAGMENTU BIBLIOTĒKAS

Raivis Bičevskis. “… tikai fragments, kura centrs ir bezgalība”. Romantisma fragmenta filozofija un mūsdienas
Anna Auzāne. Benjamins un Cveigs: grāmatu krāšana kā fragmentu kopojums. Haoss, kolāža, sistēma?
Velga Vēvere. Ārteksti – priekšvārdi kā filosofiski fragmenti: Sērens Kirkegors un Frīdrihs Vilhelms Nīče
Linda Gediņa. Elementu formas vienība mākslas darbā – abstrakcijas topogrāfija
Linda Gediņa. Bibliotēka un lasīšana. Lasīšanas hermeneitiski fenomenoloģiska analīze
Inta Līsmane. No daļas uz veselo, no veselā uz daļu
Daina Šulca. Teksta fragments ierīces ekrānā

Annotations
Autori
Pielikumi

 

Iepriekšējie krājumi:

GRĀMATA. ZĪME. KRĀSA
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 160 lpp.

IZMĒRĪTAIS LAIKS UN TELPA
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 128 lpp.

 

Informācija pārpublicēta no LU Akadēmiskā apgāda tīmekļvietnes apgads.lu.lv