Plkst. 10.00 paredzēta pasākuma atklāšana Vika pasaku parkā. Plkst. 11.00 sāksies izglītojošas diskusijas – referāti literatūras speciālistiem par tēmām "Bibliotēkas apmeklētājs no 0 gadiem" (Silvija Tretjakova) un "Bērns un tā sākotnējā saskare ar literatūru" (Viks). Savukārt bērniem no plkst. 11.00 J. Neikena Dikļu pamatskolā būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kurās tiks radītas ilustrācijas un literārie darbi. Radošās darbnīcas vadīs rakstnieks Māris Rungulis un bērnu grāmatu ilustratore Mairita Maizīte.
 
No plkst. 12.00, iepazīstinot ar literatūras izpausmes dažādajiem veidiem, Dikļu pils klētī tiks demonstrēta animācijas filma "Sarežģītais Zvirbulēns". Pēc tam, iesaistot gan pieaugušos literatūras speciālistus, gan bērnus, rakstnieks Viks un mūziķis Arnis Miltiņš demonstrēs, kā top dzejas rindas un kā tās pārtop dziesmā. Savukārt stikla pūtēji demonstrēs Vika darbu personāžu pārtapšanu stikla skulptūriņās, sasaistot ar izglītojoši izzinošu viktorīnu par Vika daiļradi. Viktorīnas laikā skolēniem tiks dots uzdevums rast atbildes uz dažādiem jautājumiem par Vika personāžu piedzīvojumiem, dodot iespēju balvā saņemt attiecīgā personāža stiklā atveidoto skulptūriņu.
 
Plkst. 14.00 interesenti varēs noskatīties Brīvzemnieku pagasta Puikules pamatskolas amatierkolektīva iestudētās lugas "Pakrastnieki" (pēc Vika tāda paša nosaukuma grāmatas) pirmizrādi. Plkst. 16.00 notiks radošo darbu izvērtēšana. Rakstnieks Viks katram radošās darbnīcās tapušam darbam sniegs rakstisku vērtējumu un ieteikumu. Plkst. 16.20 notiks Latvijas Jauno literatūras talantu konkursa "Bērnu literatūras maģija" iesūtīto darbu analīze un laureātu apbalvošana, kuru vadīs Viks. Pasākuma gaitā būs skatāma Laimas Eglītes ilustrāciju izstāde "Vika daiļrade".
 
Latvijas Jauno literatūras talantu konkurss tiek rīkots vienu reizi gadā, un tajā piedalās Latvijas pamatskolu, vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu audzēkņi. Iesniegtos darbus vērtē žūrija, ņemot vērā dalībnieku vecumu un spēju paust būtisko. Konkurss norisinās divos literatūras žanros: prozā un dzejā. Labākajiem literatūras talantiem tiek piešķirtas rakstnieka Vika specbalvas trīs nominācijās katrā žanrā. Mērķis ir veicināt bērnu literatūras nozares ilgtspējīgu un efektīvu attīstību, skolēnu intereses piesaisti literārajai daiļradei, popularizējot latviešu bērnu literatūru, un izpratni par literatūras dažādajiem izpausmes veidiem.
 
Bērnu literatūras svētki Dikļos notiek trešo gadu. Iepriekšējos gados pasākumu apmeklējuši aptuveni 100 dalībnieku no Valmieras, Limbažu, Cēsu, Valkas, Ventspils, Krāslavas, Ogres, Liepājas, Talsu, Bauskas un citiem Latvijas rajoniem.
 
Pasākumu organizē Dikļu pagasta darba grupa (Dikļu bibliotēkas vadītāja Brigita Jaunīte, Dikļu kultūras nama vadītāja Inna Krēsliņa, Valmieras novada domes attīstības nodaļas vadītāja Evija Nagle), pasākumu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centrs, Valmieras rajona padome, Dikļu pagasta padome, J. Neikena Dikļu pamatskola, Dikļu pils.
 
Pagājušajā gadā Valmieras Mākslas vidusskolas diplomande Sabīne Ozoliņa kvalifikācijas darba “Vizuālais tēls bērnu literatūras svētkiem Dikļos" ietvaros izstrādāja pasākuma vizuālo identitāti (logo, ielūgumi, darba lapas, vizītkartes).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Eva Eglīte
Valmieras novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 642 07683