Īrijas vēsturē šis ir bezprecedenta kapitālieguldījums bibliotēku nozarē.

Trīs stratēģijas galvenās tēmas ir cilvēki, telpas un saiknes (people, spaces, connections). Stratēģijā ir ietvertas 66 konkrētas darbības galveno mērķu sasniegšanai. Plāns tostarp paredz trīskāršot atvērto bibliotēku telpu skaitu, kas nodrošina piekļuvi no pulksten 8.00 līdz 22.00 katru gada dienu, līdz vairāk nekā 90 šādām telpām visā valstī.

Īpašs uzsvars likts uz grāmatu klubiem. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt ikvienam bibliotēkas lietotājam valstī piekļuvi grāmatu klubam. Ar ikvienu valsts iedzīvotāju, kuram ir bibliotēkas karte, sazināsies un tiks piedāvāta iespēja apmeklēt savam vecumam un interesēm atbilstošu grāmatu klubu. Vietējās bibliotēkās notiks sanāksmes, lai apspriestu lasīto.

Plānots arī izvērst valsts mēroga programmu “Prasmes dzīvei” (“Skills for Life”), kas aptver tādus jautājumus kā pamata digitālās prasmes, finanšu pratība, biznesa pratība, veselības pratība, ilgtspējīgs dzīvesveids. Tāpat arī tiks izglītoti bibliotēku darbinieki: stratēģijā iekļauta digitālo prasmju apmācības nodrošināšana un jauna valsts medijpratības programma publisko bibliotēku darbiniekiem. Atsevišķa uzmanība pievērsta arī bibliotēku mārketingam, paredzot, ka katra pašvaldība savās reklāmas kampaņās īpašu uzsvaru pievērsīs arī bibliotēku popularizēšanai, lai palielinātu to lietotāju skaitu. 

Jaunā stratēģija tika publiski izziņota, Lauku lietu ministrei Heterei Hamfrīsai (Hether Humphreys) oficiāli atklājot jauno Portlīšas bibliotēkas (Portlaoise County Library) ēku, kurā tika ieguldīti 7,5 miljoni eiro. Jaunā bibliotēka atbilstoši nozares jaunajai stratēģijai tās reģistrētajiem lietotājiem būs pieejama no 8 rītā līdz 22 vakarā 365 dienas gadā. Atklāšanas uzrunā ministre teica: “Ja Ziemassvētku dienā nav nekā, ko darīt, nāciet uz bibliotēku.”

 

Arī Latvijā šovasar publiskota jaunā bibliotēku nozares stratēģija un rīcības plāns 2023–2027

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Iltnere
Bibliotēku portāla redaktore
LNB Bibliotēku attīstības centrs
portals@lnb.lv