Pirmais jaunās rubrikas dalībnieks ir Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, jo Latvijas bibliotēku sistēmas lielāko daļu veido pašvaldību publisko bibliotēku tīkls. Pašvaldību atbalsts un izpratne par bibliotēkas lomu vietējās kopienas dzīvē ir nozīmīgi un svarīgi aspekti bibliotēku ilgtspējai.

Latvijas Bibliotēku portāla redakcija izsaka Gintam Kaminskim lielu pateicību par saspringtajā grafikā atrasto laiku, kuru veltīt sarunai par bibliotēkām.

Kāpēc bibliotēkas? Kāda ir Jūsu motivācija tās atbalstīt?

Bibliotēku tīkls, manuprāt, ir tas, kurš veido salīdzinoši visblīvāko tīklu mūsu valstī. Tīkls lielā mērā ir saglabājies visdažādākajos valsts attīstības posmos. Protams, ir dažādi bibliotēku veidi, kurus mēs varam iedalīt pēc sniegto pakalpojumu klāsta, pēc sniegto pakalpojumu veida, pēc apmeklētāju skaita, pēc dibinātāja utt., bet, galvenais, ka bibliotēka ir resurss, kas dod pieeju informācijai, zināšanām, mākslinieciskajai jaunradei visos Latvijas reģionos, visās pilsētās, visos novados. Bibliotēkas taču ir kultūras, izglītības un informācijas iestādes. Bibliotēkas ir tās, kas veicina un attīsta demokrātiskas sabiedrības veidošanu. Bibliotēkas ir tās, kas nereti sniedz palīdzību iedzīvotājiem, dzīvojošiem attālāk no dažādiem attīstības centriem, no kuriem centralizācijas un dažādu reformu rezultātā pakalpojumi ir attālinājušies. Bibliotēkas ir nepieciešamas dažādu vecumu, dažādu profesiju, dažādu interešu mūsu iedzīvotājiem.

Par ko priecājaties bibliotēku nozarē?

Lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju mūsu cilvēkiem, prieks, ka regulāri ir iespējas atjaunot un papildināt bibliotēku krājumus. Prieks par labi noorganizētiem pasākumiem. Prieks par veiktajiem uzlabojumiem bibliotēku infrastruktūrā. Prieks, ka varam lepoties arī ar pilnīgi jaunām bibliotēku ēkām.

Kāda ir Latvijas bibliotēku stiprā puse?

Vienmēr esmu uzsvēris, ka liela daļa no nozares panākumiem rodama profesionālos un ieinteresētos darbiniekos, kuri ikdienā seko līdzi nozares aktualitātēm, regulāri papildina savas zināšanas, prot noorganizēt dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus.

Kas bibliotēku nozarē būtu jāmaina?

Bibliotēkās ar aktīviem to vadītājiem un bibliotekāriem visas nepieciešamās pārmaiņas un idejas tiek daudz straujāk realizētas. Katrā bibliotēkā tas noteikti var būt kas pilnīgi cits, kas ir jāmaina vai jāattīsta. Viss ir atkarīgs no cilvēku uzņēmības un spējas panākt iecerēto.

Ko iesakāt bibliotēkām, lai pulcētu ap sevi spēcīgu kopienu?

Ja jautājums ir par interešu aizstāvību, tad man tomēr liekas, ka tā ir Latvijas Bibliotekāru biedrība, kas ir spēcīgs bibliotēku aizstāvis un kas ļoti cīnās par savējiem, un tā arī ir tā vieta, kur bibliotekāri var izrunāt savas problēmas un sagaidīt viedokļa pārstāvniecību. Es pat negribētu lietot vārdus “interešu aizstāvība”, drīzāk – “viedokļa pārstāvēšana”, jo aizstāvībai normālā gadījumā nevajadzētu būt aktuālai, bet vienmēr ir svarīgi, lai viedoklis tiktu padarīts dzirdams. Protams, kaut kādā līmenī arī kopiena ir spēks, ir situācijas, kad ir jāspēj sanākt kopā, tomēr katra šī biedrība, kas pārstāv savu nozari, ir svarīgākais spēlētājs, ja runa ir par bibliotēkas interesēm un to sadzirdēšanu.

Jūsu pirmās atmiņas par bibliotēku?

Pirmās atmiņas noteikti saistās ar bērnu bibliotēku un lepnumu, kad saņēmu savu pirmo bibliotēkas lasītāja karti. Prieks bija, kad varēju pats izvēlēties interesantāko grāmatu. Arī vecāki regulāri iegādājās grāmatas, atbilstoši manam vecumam, bet to nevarēja salīdzināt ar bibliotēkas krājumos atrodamo. Atceros laipnās un zinošās bibliotekāres, kas, pirmkārt, bērnus pazina un, otrkārt, vienmēr piedāvāja kaut ko jaunu un interesantu.

Kura Latvijas vai pasaules bibliotēka Jūs iedvesmo un kurš bibliotekārs ir atstājis paliekošu iespaidu?

Man ir bijusi iespēja redzēt dažādas bibliotēkas, dažādās valstīs. Jo sevišķi liels pārsteigums un izbrīns bija 90. gados, kad ar veselīgu skaudību noskatījāmies ārvalstu kolēģu veikumā un uz tām iespējām, kādas viņi piedāvāja saviem iedzīvotājiem, domājot, ka mums arī tas ir nepieciešams. Tad pirms 10 gadiem – mūsu lepnums LNB “Gaismas pils”, bibliotēkas dažādās Latvijas vietās, kas noteikti šobrīd ir modernas un visām mūsdienu prasībām atbilstošas. No pēdējā laikā redzētā mani noteikti uzrunā vēl joprojām jaunā Ogres Centrālā bibliotēka, kas arī ir “plūkusi laurus” kā izcila “Koka būve” un “Publiskā jaunbūve”.

Gints Kaminskis. Foto no personiskā arhīva

Trīs lietas, kas Jums sagādā prieku, uzlādē, iedvesmo?

Ņemot vērā to, ka šodien saruna ir par bibliotēkām, man laikam vajadzētu teikt, ka, pirmkārt, tā ir laba grāmata, bet es teikšu, ka tā ir ģimene, tie ir draugi un cilvēki, uz kuriem var paļauties, tā ir laba atpūta, ekskursija vai vienkārši izbrauciens ar velosipēdu, ko, tuvojoties pavasarim, arvien vairāk sāku gaidīt.

Latvijas Nacionālas bibliotēkas “Gaismas pils” ēkai šogad aprit 10 gadi. Kādas ir Jūsu pirmās atmiņas par to un ko Jūs novēlētu apaļajā jubilejā?

Reizēs, kad esmu Nacionālajā bibliotēkā, man vienmēr ir patīkami ienākt šādā Gaismas pilī. Gaismas pils ir cildenuma apliecinājums – tas, uz ko mēs visi kaut kādā ziņā tiecamies. Svarīgi ir nepazaudēt šo sajūtu. Nekad nebūtu, protams, jārunā par to, kā šo nosaukumu attaisnot, bet ir svarīgi strādāt tā, lai pats par sevi šis vārdu savienojums “Gaismas pils” tiek turēts goda vietā un nes savu valstisko misiju kopumā.

Brīvais mikrofons (iespēja pateikt jebko – pievērst uzmanību kādai aktualitātei, pateikt kādam paldies u.c.)

Vēlos izcelt, cik būtiska ir finanšu pietiekamība, lai nodrošinātu kvalitatīvus bibliotēku krājumus un lai iedzīvotājiem būtu prieks un gandarījums bibliotēkas apmeklēt.

Ko Jūs novēlētu vai ieteiktu bibliotēku saimei?

Lai prieks un gandarījums par paveikto. Lai nepietrūkst jaunu ideju darbam. Lai apmeklētāji novērtē bibliotēku paveikto.

Paldies!

Interviju sagatavoja:
Anna Iltnere
Latvijas Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.iltnere@lnb.lv