Interneta vietne "www.lvva-raduraksti.lv" ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas projekts, kas tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Projekta mērķis ir, izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, izveidot un uzturēt tiešsaistē pieejamo arhīva informāciju ģimeņu un dzimtu vēstures pētījumiem.

Interneta vietne tās apmeklētājiem piedāvā virtuālu arhīva lasītavu, kurā pieejamas Latvijas evaņģēliski luterisko, Latvijas Romas katoļu baznīcu, Latvijas pareizticīgo draudžu, Latvijas rabinātu metriku grāmatas, kā arī citu dokumentu kolekcijas, izmantojamas dzimtu vēstures pētniecībai. Digitālajā vidē šie dokumenti būs aplūkojami un lasāmi tieši tādā pašā izskatā kā oriģināli arhīvā. Paredzētas informācijas meklēšanas iespējas gan pēc draudzēm, gan apdzīvotām vietām.

Latvijas baznīcu reģistros esošā informācija sniedz ziņas ne tikai par svarīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē – dzimšanu, kristībām, iesvētīšanu, laulībām, miršanu, bet arī par iedzīvotāju sociālo stāvokli, nodarbošanos, nāves cēloņiem un slimībām, attiecīgā laika ētiskajām vērtībām sadzīvē. Tās izmantošana iespējama gan vēstures un sociālo zinātņu kursu apgūšanā skolās un augstskolās, gan pētījumos dažādās zinātņu nozarēs.

Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA