Apakšprogrammas līdzekļi tiks piešķirti konkursa kārtībā projektiem, kuros līdzdarbojas Latvijas kultūras institūcijas vai organizācijas un kuri saņēmuši Eiropas Komisijas atbalstu:
  • EK programmas "Kultūra 2000" daudzgadu sadarbības projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) daudzgadu sadarbības projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) sadarbības pasākumu projektu konkursa ietvaros;
  • EK Kultūras programmas (2007-2013) tulkošanas projektu konkursa ietvaros.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – š.g. 7. decembris.

Sīkāka informācija – Laura Turlaja, ES Kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja p.i., laura.turlaja@km.gov.lv, 67 356 626.

 
 
Informāciju sagatavoja:
LR Kultūras ministrija