2010. gada 16. decembrī plkst. 12:00 Ventspils bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) notiks informatīvs seminārs “Leonardo da Vinci programmas iespējas”.

 

Seminārs notiek sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA). Tajā par Leonardo da Vinci programmu un Eiropas Komisijas izsludināto 2011. gada projektu pieteikumu konkursu Mūžizglītības programmā (MP) stāstīs Leonardo da Vinci programmas vecākā speciāliste Maija Dreimane.

Leonardo da Vinci ir viena no Eiropas Savienības MP apakšprogrammām, kas ļauj cilvēkiem visos dzīves posmos piedalīties mācību pasākumos un sekmē izglītības nozares attīstību Eiropā. Leonardo da Vinci programma paredzēta profesionālās izglītības atbalstam. Šīs programmas mobilitātes projektos var piedalīties jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību, cilvēki darba tirgū (absolventi, nodarbinātie, bezdarbnieki, arī strādājošie pensionāri), profesionālās izglītības speciālisti (pasniedzēji, karjeras konsultanti, personāla speciālisti), savukārt partnerības projektos – profesionālās izglītības iestādes, uzņēmumi, sociālie partneri.

VIAA, piedāvājot plašu informācijas un konsultāciju klāstu par izglītības iespējām Latvijā un Eiropā, ir administrējošā iestāde ES struktūrfondu, mūžizglītības, karjeras atbalsta un citos izglītības, tālākizglītības un zinātnes politikas īstenošanas jautājumos. 

Pasākums ir bezmaksas.