Grāmatas atvēršanas svētkos Inese Vaidere uzsvēra, ka lasītājam atklāsies jauni, līdz šim nepublicēti fakti, kā padomju vara mērķtie¬cīgi un metodiski izpostīja un militarizēja Latvijas tautsaimniecību. Grāmatā Ilgonis Upmalis paspējis savākt un apkopot daļu informācijas, kamēr Krievijas arhīvi bija pieejami, bet pēc tam lielā steigā tie tika aizslepenoti.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits savā uzrunā īpašu uzmanību veltīja grāmatas nosaukumam un jēdzienam “koloniāls”. Rietumu zinātnē pēdējos divdesmit, trīsdesmit gados postkoloniālisma studijas ir viens virziens vai pieeja vēstures izpētei.

Par Latvijas rūpniecības sabrukumu pēc neatkarības atgūšanas runā daudzi, it sevišķi Krievijā, uzsverot lielos ieguldījumus rūpnīcu atjaunošanā un celtniecībā pēckara laikā. Taču par šīs rūpniecības būtību, par militāri rūpniecisko kompleksu un armijas pasūtījumiem rūpnīcās gan netiek bilsts ne vārda.

Grāmatas autors uzsvēra, ka, pateicoties profesores Ineses Vaideres atbalstam, ir aizpildīts tukšums informatīvajā telpā par šo Latvijas divdesmitā gadsimta vēstures periodu. Ilgonis Upmalis ir bijis Krievijas Federācijas bruņoto spēku izvešanas kontroles biroja vadītājs, pats strādājis PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa sistēmā un pēc okupācijas armijas izvešanas pievērsies tās izpētei.

Ilgoņa Upmaļa grāmatu Inese Vaidere dāvinās visām Latvijas bibliotēkām, kā arī augstskolām un skolām. Grāmata izdota apgādā “Jumava”.

Inese Vaidere pastāvīgi strādā pie padomju okupācijas seku atmaskošanas, savulaik atbalstījusi gan filmas “Padomju stāsts” uzņemšanu, gan starptautisku konferenču organizēšanu, kā arī grāmatu izdošanu latviešu, krievu un angļu valodā.

Grāmata tapusi ar Eiropas Parlamenta lielākās politiskās frakcijas – Eiropas Tautas partijas (ETP) – atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres birojs