Šī ir viena no bibliotēku galvenajām vērtībām, kas paliek stabila visādi citādi mainīgos apstākļos. Izmaiņas informācijas ekosistēmā, profesionālā pieredze un jaunie izaicinājumi liecina, ka bibliotēkas pieņem jaunus veidus un risinājumus, kā turpināt aizstāvēt un veicināt vārda brīvību.

Lai varētu veiksmīgāk atbalstīt bibliotēkas viņu centienos, IFLA veic aptauju, mudinot bibliotēkas dalīties ar savu pieredzi un praksi. Aptaujas mērķis ir apkopot viedokļus par IFLA Paziņojuma par bibliotēkām un vārda brīvību ietekmi un izmantošanu, galvenajiem vārda brīvības sasniegumiem pēdējos gados (gan plašākai sabiedrībai, gan bibliotēkām), veiktajām aktivitātēm un nepieciešamajām izmaiņām.

Izmantojiet iespēju paust savu viedokli un iesniegt priekšlikumus!

Aptaujas anketa aizpildāma līdz 2021. gada 31. janvārim.

Tāpat atgādinām, ka līdz 2021. gada 1. martam ir iespēja pieteikt arī savus rakstus, pētījumus, esejas un gadījumu izpētes izdevuma “IFLA Journal” speciālajam numuram par vārda un informācijas brīvību.

 

Pēc IFLA informācijas sagatavojusi:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv