“Kā caurviju motīvu kalendāram un atklāšanas pasākumam esam izvēlējušies četrus jēdzienus – planēta, cilvēks, labklājība, miers un sadarbība. Vēlamies, lai kalendārs, kurā dalāmies ar praktiskiem padomiem, kļūst ikvienam par ceļabiedru un atgādni, ka no katra mūsu soļa ir atkarīgs, kāda būs pasaules tagadne un nākotne,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Par globālo organizāciju nozīmi ceļā uz mierpilnu sabiedrību runās pirmā Latvijas vēstniece Francijā un UNESCO Aina Nagobads-Ābola, atzīmējot trīsdesmitgadi, kopš Latvija pievienojusies ANO un UNESCO. Savukārt ar iedvesmas stāstiem rīcībai tīmekļpasākuma dalībniekus uzrunās nozaru eksperti, tostarp Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un cilvēktiesību departamenta direktore, vēstniece Ilze Rūse, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare, Pasaules Dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors Artūrs Zeps.

“Par ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir ļoti nozīmīgi runāt jau skolas laikā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas šos mērķus varēs iedzīvināt nākotnē. Kalendārs “Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem” ir vērtīgs atbalsts skolām un skolotājiem visā Latvijā, kas ar praktiskiem padomiem ļauj ilgtspējīgas attīstības tēmu integrēt ikdienas mācību procesā,” norāda izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs Andris Gribusts.

Pasākums norisināsies piektdien, 22. janvārī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30 tiešsaistē. Tajā aicināti piedalīties izglītības iestāžu pārstāvji, zinātnes un vides organizāciju pārstāvji, skolēni, studenti un citi interesenti. Tiešraidi būs iespējams vērot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un uzņēmuma “Lielvārds” Facebook lapās.

Kalendārs tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

Kalendārs ikvienam drīzumā būs pieejams lejuplādei vietnē www.unesco.lv.

Par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem
2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. IAM ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienlaikus daļa no IAM lielā mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem. Informācija par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki.

 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare
UNESCO LNK komunikācijas konsultante