IFLA Journal un IFLA Vārda brīvības un informācijas piekļuves komiteja (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression, FAIFE) aicina iesūtīt rakstus, pētījumus, esejas un gadījumu izpētes izdevuma speciālajam numuram par vārda un informācijas brīvību, tādējādi atzīmējot IFLA Paziņojuma par bibliotēkām un vārda brīvību (IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom) 20. gadadienu. Speciālā numura mērķis ir parādīt, kā pēdējos divdesmit gados Paziņojums par bibliotēkām un vārda brīvību ir ietekmējis bibliotēku profesionālo darbību.

Publikācijas apraksts (ne vairāk kā 150 vārdi) un kopsavilkums (aptuveni 300 vārdi, norādot publikācijas nozīmi, darbības jomu un izpētes metodes) jāiesniedz vietnē ScholarOne Manuscripts līdz 2021. gada 1. martam. Atbildi par rakstu publicēšanu autori saņems līdz 2021. gada 15. martam. Rakstu iesniegšanas termiņš būs līdz 2021. gada 1. jūnijam. Speciālais numurs tiks publicēts līdz 2021. gada beigām.

Papildinformācija: https://www.ifla.org/node/93513

IFLA Journal ir starptautisks žurnāls, oficiālais Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) izdevums, kurā tiek publicēti raksti par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi informācijai caur bibliotēkām. Visi raksti tiek recenzēti.

 

Pēc IFLA informācijas sagatavojusi:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv