Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa aicina pieteikties studijām bakalaura programmā “Informācijas pārvaldība”. Šogad studējošie tiek uzņemti gan pilna laika klātienes, gan arī nepilna laika neklātienes studijās. Vairāk par studiju programmu.

Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (2019., 2020. un 2021. gada vidusskolu absolventiem) Latvijas valsts portālā www.latvija.lv no 2022. gada 5. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 16.00. Plašāka informācija par elektronisko pieteikšanos.

No 4. jūlija līdz 14. jūlijam iespējams elektroniski vai klātienē pieteikties maģistra studijām programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”. Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību. Šogad ir iespēja pretendēt uz kādu no 10 budžeta vietām. Iestājpārrunas paredzētas 19. jūlijā plkst. 10.00 tiešsaistē. Gatavojoties pārrunām, vajadzētu pārdomāt, kāds varētu būt maģistra darba pētījuma virziens.

 

Informāciju sagatavoja:
Daina Pakalna
LU Sociālo zinātņu fakultāte
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja, docente, pētniece
Tālr.: 26790847; daina.pakalna@lu.lv