Konkursa mērķis ir sekmēt tādu profesionālās mākslas un kultūras klātienes, t. sk. mobilo norišu, radīšanu, kas programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros veicina mākslinieciski augstvērtīgu Latvijas kultūras un mākslas vērtību un laikmetīgo izpausmju iepazīšanu kādā no nozarēm (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) vai to apvienojumā, rosina pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem un sekmē izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Norisēm jābūt piemērotām konkrētam skolēnu vecumposmam, tām jānodrošina regulāra izrādīšana visa mācību gada laikā un jāpalīdz apgūt mācību saturu, nedublējot to.

Kā atzīmē programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna, “svarīgi skolēniem sniegt patiesu kultūras pieredzi, piedāvājot norises, kas pieskaras emocijām un iekustina intelektuālos procesus, kas no “patīk/nepatīk/normāli” vērtējuma aicina domāt un meklēt tālāk “kāpēc” un “kā”, kas nedublē mācību stundās notiekošo, bet rada drošu vidi izziņai un izaugsmei”.

Konkursa finansējuma apjoms ir 114 000 eiro. Pieteikumi tiks pieņemti no 2023. gada 28. augusta līdz 2023. gada 15. septembra plkst. 23.59.

Mērķprogrammas “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” konkursa nolikums un informācija par projektu iesniegšanas kārtību – VKKF tīmekļvietnē www.vkkf.lv. Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā kkf.kulturaskarte.lv.

Ar VKKF atbalstu programmas “Latvijas skolas soma” darbības piecu gadu laikā tapušas daudzas mākslinieciski augstvērtīgas un saturiski vērtīgas skolēnu un skolotāju iemīļotas kultūras norises. Kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem papildinājušas gan mobilās norises, kas kultūru ļauj sastapt skolās, gan digitālās norises, kas Covid-19 pandēmijas laikā nodrošināja skolēnu kultūras pieredzes nepārtrauktību.

Skatītāju atzinību guvušas ar VKKF atbalstu tapušās Istabas teātra izrādes “Klusētāji” un “Dzīvs”, Ērika Vilsona monoizrādes “Pazudušais dēls” un “Hamlets” un citi iestudējumi. Laikmetīgo deju skolēniem iepazīt palīdzējušas biedrības “Party” mobilās izrādes, savukārt ar laikmetīgo fotogrāfiju iepazīstinājušas ISSP veidotās nodarbības. Bagātīgi papildināts arī muzejpedagoģisko programmu klāsts, piemēram, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Okupācijas muzejā, Raiņa un Aspazijas mājā un citos muzejos.

Kopš 2018. gada rudens kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, saistot tās ar mācību saturu. Programmu “Latvijas skolas soma” administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Plašāk par programmu “Latvijas skolas soma”: www.latvijasskolassoma.lv

Pieteikšanās sākusies arī uz citiem VKKF konkursiem.

 

Papildu informācija:
Inga Bika
Programmas “Latvijas skolas soma”
eksperte komunikācijas jautājumos
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Inga.Bika@lnkc.gov.lv