Lai iegūtu ģimenei draudzīgas darbavietas statusu, organizācijas vispirms aizpilda pašnovērtējuma anketu ar 50 jautājumiem, kas skar tādas tēmas kā darba laiks, izglītība, veselība, darba vide un komunikācija, tā raksturojot sava uzņēmuma vai iestādes draudzīgumu ģimenēm. Tad seko izvērtēšanas sarunas, kuru laikā darba devējs kopā ar programmas konsultantu novērtē ne tikai paveikto, bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā.

Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura norāda: “Mūsu kolektīvs nav liels, un katrs darbinieks ir vērtība, tāpēc ikdienā domājam par to, lai darbinieki justos labi. Priecājamies par iespēju ar pašvaldības atbalstu nodrošināt darbiniekiem veselības apdrošināšanu un izglītošanos saistībā ar amata specifiku. Iespēju robežās nākam pretī darbiniekiem gadījumos, ja ģimenes vajadzībām nepieciešama papildu brīvdiena. Arī strādājam mēs ar dažāda vecuma cilvēkiem, visās bibliotēkās apkalpo arī bērnus, tāpēc, veidojot vidi, īpaši ir padomāts, lai tā būtu ģimenēm un bērniem piemērota. Rīkojam dažādus pasākumus, lai bērni kopš mazotnes ierastu nākt uz bibliotēku un iegūtu interesi par lasīšanu un grāmatām. Ģimenei draudzīgas darbavietas statuss ir pagodinājums un reizē liela atbildība, tāpēc plānojam ieviest vēl jaunas labās prakses, lai pēc diviem gadiem godam spētu iegūt statusu vēlreiz.”

Dalība programmā paver iespējas organizācijām saņemt ekspertu konsultācijas, piedalīties izglītojošos semināros un tīklošanās pasākumos, uzzinot par citu uzņēmumu labajām praksēm, iniciatīvām un pieredzi. Tāpat organizācijas var piedalīties grantu konkursā un saņemt finansiālu atbalstu līdz 3000 eiro apmērā, lai ieguldītu šo naudu dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanai un attīstīšanai organizācijā, piemēram, atbalsta pasākumiem darba vietā, vides labiekārtošanai, atbalsta pasākumiem darbiniekiem un viņu ģimenēm un citām aktivitātēm.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Duļbinska
Ventspils bibliotēkas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristine.dulbinska@ventspils.lv