Jaunais ziņojums ietver 20 tendences, kuras būs svarīgas bibliotēkām tuvākā un tālākā nākotnē. Tendences ir saistītas ne tikai ar bibliotēku jomas attīstību, bet arī ar norisēm politikā, ekonomikā, sabiedrībā, kultūrā un tehnoloģiju nozarē. Ziņojumā aplūkotās tendences tika prezentētas IFLA 2021. gada ģenerālkonferencē – IFLA prezidentes Barbaras Lisonas sesijā.

Sākotnējais IFLA “Ziņojums par attīstības tendencēm” tika publicēts 2013. gadā un kopš tā laika atjaunināts jau piecas reizes. Sākotnējais ziņojums ietvēra bibliotēku nākotnes redzējumu, kas tapis ciešā bibliotēku speciālistu sadarbībā ar citu jomu ekspertiem. Ziņojums identificēja piecas globālas tendences, kuras bibliotēkām svarīgas informācijas piekļuves, izglītības, privātuma, pilsoniskās iesaistes un tehnoloģiju aspektā.

2016. gadā tika publicētais pirmais ziņojuma atjauninājums, kas sniedza pārskatu par IFLA reģionālo diskusiju rezultātiem. 2017. gada atjaunināto ziņojumu IFLA sagatavoja, balstot to uz četru runātāju prezentācijām IFLA Prezidentes sanāksmē 2017. gada aprīlī. 2018. gada atjauninātais ziņojums turpināja 2017. gadā iesākto modeli, apkopojot rakstus, kuru pamatā – IFLA Prezidentes sanāksmē 2018. gada 19. martā sniegtās prezentācijas. Savukārt 2019. gada atjauninājums balstīts uz ekspertu ziņojumiem, kas izskanēja IFLA prezidentes sesijas laikā 2019. gada ģenerālkonferencē.

Ziņojuma mērķis nav paredzēt nākotni, bet noteikt apstākļus, kas var to ietekmēt. Tādēļ ziņojums nevar būt statiska publikācija, tas tiek veidots kā dinamisks tiešsaistes resurss bibliotēku speciālistiem un satur jaunāko informāciju par globālajām tendencēm, kuras jāņem vērā, dzīvojot un strādājot mainīgajā pasaulē. Plašāka informācija un visi līdzšinējie ziņojuma izdevumi pieejami ziņojuma vietnē https://trends.ifla.org.

Sākotnējais IFLA “Ziņojums par attīstības tendencēm” latviešu valodā

2017. gada atjauninājums latviešu valodā

2018. gada atjauninājums latviešu valodā

2019. gada atjauninājums latviešu valodā

 

Ziņu sagatavoja:
Inese Kazāka un Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centrs