Nodarbības tiek plānotas no oktobra līdz decembra otrajai pusei. Programma tiek realizēta daļēji tālmācībā. Atkarībā no epidemoloģiskās situācijas vai kursantu vēlmēm un savstarpējas vienošanās nodarbības tiks organizētas klātienē vai attālināti.

Vairāk par programmu saturu un citām piedāvātajām programmām var lasīt šeit. Piedāvāto kursu sarakstā ir arī kursi, kas var interesēt publisko bibliotēku bibliotekārus.

Tuvākas ziņas par pieteikšanās un apmaksas kārtību, sazinoties ar tālākizglītības koordinatori: Sandra Cīrule, tālrunis 29195579, epasts: sandra.cirule@gmail.com; sandra.cirule@lu.lv