Jau 2021. gadā rakstījām par aktualitāti profesionālajā izglītībā – modulārām programmām un moduļiem kā to daļām. Viens no būtiskākajiem jauninājumiem ir iespēja izglītības iestādēm piedāvāt interesentiem apgūt atsevišķus profesionālās tālākizglītības programmas moduļus. Tā kā šīs programmas nodrošina iespēju iegūt konkrētu kvalifikāciju (atbilstoši profesijas standartam), tas nozīmē, ka modulis ir konkrētās kvalifikācijas daļa.

Modulis — profesionālās izglītības programmas patstāvīga sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti.

Modulārā profesionālās izglītības programma — programma, kuras profesionālo saturu atkarībā no izglītības programmai izvirzītā mērķa veido moduļu kopums un kuras apguves rezultātā var iegūt profesionālo kvalifikāciju vai profesionālās kvalifikācijas daļu.

Profesionālās izglītības likums

Vienkārši sakot – interesentam, lai apgūtu konkrēto interesējošo saturu, nav jāmācās visā garajā 960h profesionālās tālākizglītības programmā (apgūstot visus programmā paredzētos moduļus kā ķēdi, kur tie seko viens otram un ir integrēti saistīti). Interesents var apgūt tikai konkrēto moduli atsevišķi no visas programmas, ja konkrētā moduļa saturs viņam ir interesants un nepieciešams. Katra izglītības iestāde pati var lemt, kādā veidā un cik bieži piedāvāt iespēju atsevišķi apgūt konkrētu moduli.

Tādējādi atsevišķu moduļu apguves iespēja kļūst par jaunu un specifisku piedāvājumu, jo modulis ir daļa no formālas izglītības programmas, kas ir stingri reglamentēta, bet apjoma ziņā vairāk līdzinās neformālās izglītības programmām. Kāda īsti tad ir specifika un ar ko tas atšķiras no cita LNB piedāvājuma?

  • Modulis ir ilgāks laikā un stundu ziņā apjomīgāks nekā ierastie īsie vienas vai divu dienu kursi. Tātad līdz ar apliecību tiek saņemts lielāks skaits profesionālās pilnveides stundu;
  • Modulis ir daļa no profesionālās izglītības (formālā izglītība);
  • Pēc apguves izglītojamais iegūst moduļa apguves apliecību – šai apliecībai nav derīguma termiņa, kā arī to var izmantot kompetenču pielīdzināšanai, ja vēlāk vēlaties apgūt visu 960h programmu;
  • Saņemtā apliecība apliecina, ka esat ieguvuši kvalifikācijas “Bibliotekārs” daļu (tātad šai apliecībai ir lielāks “svars” nekā citu mazo kursu apliecībām ar 3 gadu termiņu, tā ir valstī augstāk novērtēta);
  • Moduļa noslēgumā, lai iegūtu apliecību, obligāti jākārto noslēguma pārbaudījums. Apliecību iegūst tikai tie, kuri pārbaudījumu nokārtojuši sekmīgi.

Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno 960h profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības”, kuras apguves rezultātā tiek iegūta kvalifikācija “Bibliotekārs”. 2023. gada pavasarī tiek piedāvāts apgūt šīs kvalifikācijas daļu – moduli “Darbs bibliotēkā ar pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem” (88h).

Tā kā modulis ir daļa no formālās neklātienes programmas, tas nozīmē, ka 70% no visa moduļa apjoma ir neklātiene (patstāvīgas izglītojamā studijas un mājasdarbu izpilde, konsultācijas). Tātad lielāks uzsvars ir uz izglītojamā pašvadītām mācībām, nevis kontaktstundām ar pedagogiem.

Iekļautais saturs: vecumposmu un paaudžu raksturojums, atšķirības; bibliotēkas sniegtais atbalsts skolēna pašvadītās mācībās, pētniecībā un karjeras izvēlē; mērķgrupai paredzētu bibliotēkas pasākumu veidošana un popularizēšana; tehnoloģiju un digitālo rīku izmantošana norisēs; metodes un paņēmieni; sadarbība ar citiem. Plašāk anotācijā.

Norises laiks: 11. aprīlis – 15. maijs
Pieteikšanās līdz 20. martam šeit.
Maksa: 264 EUR

 

Informāciju sagatavoja:
LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja
Agnese Pašāne
agnese.pasane@lnb.lv