Izmantojot šādu demokrātisku instrumentu, ikvienam Eiropas Savienības kā demokrātiskas struktūras pilsonim ir iespēja cīnīties par savām pamattiesībām.

 

2010. gada 29. septembrī plkst.18:00 notiks Lūgumrakstu komitejas sēde, kuras laikā pārstāvjiem no Latvijas dota iespēja iesniegt petīciju, kas, savukārt, ir viens no pirmajiem soļiem, ko iedzīvotāji var spert savas sociālās dzīves uzlabošanas virzienā.

 

Ikviens pilsonis individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem, saskaņā ar EK līguma 194. pantu var jebkurā laikā izmantot savas tiesības iesniegt petīciju EP. Vairāku ES dalībvalstu iedzīvotāji jau gadiem izmanto šīs tiesības – ar petīcijas iesniegšanas palīdzību, iebilst pret situāciju, kad tie nonākuši saskarsmē ar pārkāpumiem, kas neatbilst ES likumdošanai vai idejai.

 

Producentu grupas „HansaMedia” iniciētajai petīcijas sagatavošanai tika veltītas trīs darba grupas tikšanās septembrī, kurās piedalījās dažādu NVO pārstāvji. Daudzveidīgais NVO pārstāvju skatījums uz sociālajām problēmām Latvijā, radīja nozīmīgu platformu diskusijām, kuru laikā tika izvērtēti dažādi jautājumi, kas saistīti gan ar pensionāriem, gan invalīdiem, gan jauniešiem un vispārējo valsts sociālo politiku. Tā kā izvirzītie aktuālie jautājumi bija vairāki un ļoti atšķirīgi, tikai piesaistīti profesionāļi – mentori, kas palīdzēja darba grupai konkretizēt un noformulēt petīcijā virzāmos.

 

Tā kā 2010. gads ir sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanas gads, darba grupa uzmanību vērsa uz jautājumiem, kas skar konkrētas mērķagrupas, īpaši invalīdus. Darba grupas sastāvā darbojās divi šīs grupas pārstāvji – Artūrs Līvmanis un Ilga Mauriņa, kuri paši ir saskārušies ar problēmām, kas saistīti ar vides nepiemērotību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd Latvijā oficiālās institūcijas nodrošina tikai minimālā līmenī atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai gan vides pieejamības un universālā dizaina principa nodrošinājums ir noteikts ar Eiropas Savienības konvenciju.

 

Tam, kāds ir petīcijas turpmākais ceļš EP gaiteņos, sekos līdzi raidījums “Viss notiek” (ēterā pirmdienās LTV1 plkst.21:55).

 

Petīcijas iesniegšanu skatieties tiešraidē ES mājas interneta mājas lapā www.esmaja.lv plkst. 18:00.