Turpinājumu lasiet tīmekļa vietnē “Bērnu un jauniešu bibliotēkas”:
http://www.goethe.de/ins/lv/prj/bib/les/lv6573256.htm