Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) 76.ģenerālkonferencē “Brīvpiekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana” šogad notika Gēteborgā (Zviedrija). Tā bija ceturtā IFLA konference Zviedrijā (1930., 1960., 1990., 2010.g.), kas turklāt tika ļoti operatīvi organizēta, jo sākotnēji tā bija plānota Austrālijā. Gēteborgā bija pulcējušies ap 3500 delegātu no 128 pasaules valstīm, tradicionālajā izstādē modernas tehnoloģijas, datubāzes un programmas demonstrēja 80 organizācijas. Konferences ietvaros notika 160 sesijas un darba grupu tikšanās. Vairāku dienu garumā varēja iepazīt arī 150 stenda referātus, to skaitā arī mūsu tautietes, Lafboro Universitātes (Lielbritānija) mācībspēka Ineses Auziņas Smitas prezentāciju “Latvijas unikālā dokumentārā mantojuma saglabāšana: UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs”.

Konferences vadmotīvs bija “Brīva piekļuve zināšanām ir tikpat svarīga kā vārda brīvība”. Plenārsēžu referenti — prominenti Zviedrijas kultūras un zinātnes darbinieki (zviedru diplomāts un politiķis Jans Eliasons, rakstnieks Henings Mankels, Upsalas universitātes medicīnas profesors un fonda “Gapminder” dibinātājs Hans Roslings) — uzsvēra plaisu starp bagātajām un nabadzīgajām pasaules valstīm. J. Eliasons, atzīmēja, ka “Ņujorkā ir vairāk datoru nekā visā Āfrikā kopā”, bet H.Mankels atzina, ka pašsaprotamās bagāto valstu iezīmes (rakstpratība, skolas izglītība, bibliotēkas) daudzu nabadzīgo zemju iedzīvotājiem ir neaizsniedzama vērtība. Kad viņš kādam klaiņojošam Mozambikas puisēnam vaicājis, ko viņš visvairāk vēlētos, atbilde bija: identitātes karti, kas pierādītu, ka viņš ir atzīts par unikālu indivīdu. Savukārt Hans Roslings iepazīstināja ar fondu “Gapminder” (http://www.gapminder.org), kura mērķis ir izgaisināt mītus par tā sauktajām trešās pasaules valstīm un atraktīvā veidā sniegt patieso informāciju. Statistikas analīze liecina, ka pēdējās desmitgadēs daudzās no tām (Vjetnama, Ķīna) sasniegts tāds pat dzīves ilgums kā ASV, vērojams vidējs labklājības līmenis, nepārtraukti sarūk dzimstība. Viņš aicināja klātesošos paraudzīties uz pārējo pasauli patstāvīgi un vērīgi, nevis pieņemt no paaudzes paaudzē pārmantotos stereotipus. “Ja Bušs to var, varat arī jūs,” viņš atgādināja uzstāšanās noslēgumā.

Konferences tematu loks bija ļoti plašs: bērnu lasīšanas veicināšana (piemēram, projekts “Pasaule t@vā bibliotēkā” — par Latvijas akciju konferencē stāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra vadītāja, LBB priekšsēdētāja Silvija Tretjakova), informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība bibliotēkās un tās ietekme uz bibliotēku lomu sabiedrībā (par Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda projektu “Trešais tēva dēls” informēja valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” pārstāve Kristīne Pabērza), bibliotēku mārketinga un aizstāvības stratēģijas, bibliotekāru tālākizglītība, resursu digitalizācija un autortiesības, inovācijas bibliotēkās. Katrs bibliotekārs konferencē varēja gūt noderīgu informāciju un atrast domubiedrus.

Sanāksmē “Gūtenberga galaktika” IFLA 76. ģenerālkonferences dalībnieki dalīsies jauniegūtajās atziņās, iespaidos par globālo pasākumu un skaisto, zaļumos slīgstošo, atraktīvo ostas pilsētu Gēteborgu. Tiks demonstrētas arī fotogrāfijas. Aicināti visi interesenti!