Latvijas Universitātes Raksti 109 sējumos ir unikāls un labi saglabāts zinātnisko rakstu krājums, kādu līdzvērtīgā komplektācijā iespējams atrast vien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Bambergs šos rakstus vērtē kā ļoti kvalitatīvus: “Publikācijas ir augstā līmenī, un tajās redzams, ka cilvēkiem tiešām interesēja tas, ko viņi pēta. Pie šiem darbiem ir daudz piestrādāts, un tajos ir arī citāti no visas pasaules zinātniekiem.”

“Nevarēju nemaz iedomāties, ka augstskolai šāda krājuma nav. Tajā ir ļoti interesantas un augsta līmeņa zinātnisko darbu publikācijas,” stāsta docents. Viņš skaidro, ka no 1921. līdz 1939. gadam izdotie raksti lieliski atspoguļo Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas dibināšanas vēsturi, – ja sākotnēji raksti bijuši apkopoti vienā sējumā, tad vēlāk tie jau dalīti pa fakultātēm un zinātņu jomām.

Arī LLU rektors Juris Skujāns norāda, ka šis ir viens no ķēdes trūkstošajiem posmiem – augstskolas dibināšanas pirmsākumi, par kuriem ir samērā maz materiālu liecību. Rektors docentam izteica pateicību par ieguldījumu LLU attīstībā un uzdāvināja Imanta Lancmaņa grāmatu par Jelgavas pili.

Kā informē LLU Fundamentālās bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Krivena, šis ieguvums ir jo īpaši vērtīgs tādēļ, ka Otrajā pasaules karā viss augstskolas krājums iznīcināts.

Šie materiāli būs pieejami ikvienam. Līdz 8.oktobrim LLU FB lasītavā tos būs iespējams apskatīt vienkopus, bet pēc tam tos varēs saņemt lasīšanai uz vietas augstskolā.