Gada laikā ievērojami samazinājies bibliotēkas celtniecības atbalstītāju skaits, jo 2007. gada aprīlī bibliotēkas celtniecību tuvākajā laikā atbalstīja 40% Latvijas iedzīvotāju. Jādomā, ka šādas sabiedriskās domas izmaiņas ir saistītas ar sabiedrībā pastāvošajiem pretrunīgajiem viedokļiem par bibliotēkas projekta izmaksu pamatotību, celtniecības procesa caurspīdīgumu, kā arī par piedāvātā projekta piemērotību laikam, kad strauji attīstās informācijas tehnoloģijas.
 
Interesanti, ka būtiski atšķiras dažādu vecumgrupu uzskati: ja no jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 45% izteica atbalstu bibliotēkas celtniecībai, tad no respondentiem, kuri vecāki par 55 gadiem, to minēja tikai 26%. Jāatzīmē arī, ka atbalstu bibliotēkas celšanai tuvākajā laikā pauda 43% latviešu, savukārt cittautiešu vidū tie ir tikai 22%.
 
Aptaujas dati liecina, ka apgalvojumam "Jaunās valsts bibliotēkas celtniecība tuvākajā laikā ir nepieciešama" kopumā piekrita ("pilnībā piekrīt" un "drīzāk piekrīt") 34% respondentu, bet 57% iedzīvotāju norādīja, ka tam nepiekrīt ("pilnīgi nepiekrīt" un "drīzāk nepiekrīt"), tajā skaitā 28% atzīmēja atbildi "pilnīgi nepiekrīt".
 
Pētījumu centra SKDS rīcībā ir arī agrāk veikto aptauju dati. Kā jau iepriekš minēts, 2008. gadā sabiedrības atbalsts jaunās valsts bibliotēkas celtniecībai ir zemākais, kāds jebkad novērots.
 
Raksturojot rezultātus dažādās respondentu sociālajās un demogrāfiskajām grupās, vērojams, ka biežāk nekā caurmērā jaunās valsts bibliotēkas celtniecību atbalsta respondenti vecumā no 18 līdz 34 gadiem, latvieši, valsts sektorā strādājošie, kā arī Pierīgā, Vidzemē un Zemgalē dzīvojošie.
 
Savukārt to, ka neatbalsta bibliotēkas celtniecību, biežāk nekā caurmērā norāda iedzīvotāji, kuri vecāki par 55 gadiem, citu tautību pārstāvji, kā arī Rīgā un Kurzemē dzīvojošie.
2008. gada aprīļa aptaujas tehniskā informācija
 
Atbildes uz jautājumu: "Novērtējiet, lūdzu, zemāk minēto apgalvojumu un pasakiet, vai Jūs tam pilnīgi piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnīgi nepiekrītat: "Jaunās valsts bibliotēkas celtniecība tuvākajā laikā ir nepieciešama"".
 
Iegūtie rezultāti tika analizēti pēc t.s. "savilktās" skalas, t.i., "piekrīt" (atbildes "pilnībā piekrīt" un "drīzāk piekrīt") un "nepiekrīt" (atbildes "pilnīgi nepiekrīt" un "drīzāk nepiekrīt").
 
Dati iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas veikšanas laiks: 05.04.2008. līdz 16.04.2008. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi kopumā tika aptaujāts 1016 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu. Pētījuma statistiskā kļūda kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / – 3% robežas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Tālr.: 7 312 876,
Fakss: 7 312 874
E-pasts: skds@skds.lv