Pastāsti par savu darbu LNB Bibliotēku attīstības centrā!

Mans darbs un atbildība Bibliotēku attīstības centrā ir ļoti daudzslāņains. Tas ietver gan komunikāciju un sadarbību Latvijas Nacionālās bibliotēkas iekšienē, gan bibliotēku nozarē kopumā. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir plānot, organizēt un vadīt bibliotēku nozares atbalsta un attīstības pasākumus, veicināt bibliotēku tīklošanos un informācijas apriti, iniciēt profesionālās pilnveides pasākumus, sadarbības projektus, izglītojošas norises bibliotēku speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanai un interešu pārstāvniecībai. Bibliotēku attīstības centrs nozares speciālistiem piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus: atbalsta pasākumus, piemēram, grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām, kas saturiski saistīts arī ar “Literatūras ceļveža” veidošanu; profesionālās informācijas apzināšanu, apriti un uzkrāšanu tīmekļresursā “Latvijas Bibliotēku portāls”; arī Bibliotekāru stāva koncepcijas īstenošanu. Noteikti jāpiemin izglītojošā darbība un atbalsta aktivitātes medijpratībā, Latvijas bibliotēku statistikas apkopošana un nozares terminoloģijas aktualizēšana, kā arī nozares starptautisko dokumentu latviskošana. Katru mēnesi bibliotekāriem tiek piedāvāti profesionālās pilnveides pasākumi gan klātienē, gan attālināti (semināri, konferences, diskusijas, sanāksmes). Aktīvi iesaistos minēto pakalpojumu pilnveidē, plānošanā un organizēšanā, uzraugu profesionālo kvalitāti. Aiz katra no minētājiem pakalpojumiem stāv rūpīgs “neredzamais plānošanas darbs”, jo nekas nerodas tāpat vien.

Tāpat mans uzdevums ir sekot līdzi citu LNB departamentu aktualitātēm un norisēm, nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu vai koordinēt kādu procesu. Daudzveidīgos pakalpojumus nozarei nevarētu īstenot bez citu departamentu kolēģu profesionālās līdzdarbošanās un atbalsta. Iekšējā komunikācija ir ļoti nozīmīga; allaž priecājos par iespēju savest kopā īstos cilvēkus, lai rastu tā brīža labākos risinājumus. BAC savā ziņā ir uztverams kā kanāls, caur kuru nozarei tiek nodotas LNB ekspertu un speciālistu zināšanas un pakalpojumi. Ļoti augstu novērtēju šo horizontālo sadarbību, kura kļūst arvien produktīvāka – kopīgi ne vien tiek radīti aizvien jauni pakalpojumi bibliotekāriem, bet arī sniegts atbalsts to sekmīgai īstenošanai – kā piemēri šeit minami notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” daudzveidīgās norises pa visu Latviju, Digitālās bibliotēkas atklāšanas pasākumi reģionos. Iesaistos arī starptautisko projektu īstenošanā, šobrīd aktuālākais – “EU4Dialogue: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību”. Darba specifika prasa vairākus darbus darīt paralēli, pieņemt ātrus lēmumus un neatlikt uzdevumus uz vēlāku laiku.

Nozīmīgs darbs ir Bibliotēku attīstības centra komandas vadīšana. Augstu vērtēju, ka manā komandā strādā pieredzējuši nozares speciālisti, bibliotēku patrioti un idejām atvērti kolēģi. Augstu novērtēju katra kolēģa devumu un nesavtīgo darbu, jo apzinos, ka šī nav ērtākā nodaļa. Mans kā nodaļas vadītājas galvenais uzdevums – redzēt katra darbinieka talantus un kompetences un atbilstoši tam deleģēt darbus, kā arī nodrošināt ar nepieciešamo atbalstu, uzmundrināt vai vienkārši būt blakus, kad tas nepieciešams. Neatbalstu tikai šauru fokusēšanos uz savu darba virzienu, katram kolēģim ļoti būtiski redzēt visas bibliotēkas un nodaļas darbu, kā arī valsts bibliotēku sistēmu kopumā. Katram no mums ir savas stiprās un vājās puses, bet kopā spējām veikt labu un rezultatīvu komandas darbu.

Es patiesi lepojos ar saviem kolēģiem!

Kāds ir bijis tavs ceļš līdz darbam LNB?

Ļoti spilgti atceros divus datumus – 1995. gada 10. maiju, kad uzsākās manas darba gaitas bibliotēku nozarē kā Rīgas centrālās bibliotēkas Mākslas bibliotēkas bibliotekārei un 1999. gada 1. septembri, kad uzsāku strādāt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un jau pēc pāris dienām LNB Tērbatas ielas pagalmā vērienīgi tika svinēta bibliotēkas 80. dzimšanas diena. Manos darba pienākumos tolaik ietilpa bibliotēku statistikas datu apkopošana un “Kalendāra bibliotēkām” sagatavošana. Tad uz pāris gadiem devos jaunos profesionālos izaicinājumos. 2007. gadā atgriezos LNB kā Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja, 2016. gadā nodaļa nomainīja nosaukumu – kļuva par tagad pazīstamo Bibliotēku attīstības centru. Būt par nodaļas vadītāju man nekad nav bijis pašmērķis. Ar katru gadu arvien vairāk apzinos, ka vadītāja darbam ir daudz “garoziņu”…

Atklāj kaut ko par sevi! Hobiji, intereses, aizraušanās?

Man ļoti patīk zemes darbi – stādīt, sēt un ravēt. Tā ir pamatīga relaksācija! Klarisas Pinkolas Estesas grāmatā “Sievietes, kuras skrien ar vilkiem” rodama atbilde, kāpēc sievietēm tik svarīgi ir zemes darbi. Esmu arī liela Latvijas ražotāju, īpaši mājražotāju, zemnieku atbalstītāja – cik vien varu, pērku viņu produkciju, pētu un skatos, kas jauns un noteikti izmēģinu. Preces pasūtu gan internetā, gan apmeklēju tirdziņus. Mani sajūsmina, cik izdomas bagāti ir mājražotāji, cik mērķtiecīgi un radoši strādā, lai nodrošinātu iztiku sev un iepriecinātu pircējus.

Cikls “Latviešu grāmatai 500” mudināja mērķtiecīgāk pievērsties lasīšanai, jo īpaši šobrīd, kad gada tēma ir bibliotēkas un lasīšana. Mazliet mulsina bibliotekāru koķetēšana, ka nav laika lasīt grāmatas – ja mēs paši neatradīsim laiku lasīšanai, tad kāpēc lai to darītu citi? Tāpēc pēdējā laikā esmu atkal atklājusi lasītprieku. Mans aktuālākais atklājums – latviešu oriģinālliteratūra. Ar prieku izlasīju Ivetas Troalikas “Tūlīt paliks labāk”, Lauras Vinogradovas “Vārnas”, bet mans absolūtais pēdējā laika favorīts – Inka “Savējām”. Mans iedvesmas avots grāmatu izvēlei – izdevums www.literaturascelvedis.lv

LNB telpās jaunās ēkas būvniecības procesā
LNB telpās jaunās ēkas būvniecības procesā
Latvijas akadēmisko, speciālo un reģionu galveno bibliotēku direktoru sanāksmē Talsu Galvenajā bibliotēkā 2024. gada maijā
Latvijas akadēmisko, speciālo un reģionu galveno bibliotēku direktoru sanāksmē Talsu Galvenajā bibliotēkā 2024. gada maijā

LNB “Gaismas pils” ēkai šogad aprit 10 gadi. Kādas ir Tavas pirmās atmiņas par to?

LNB – Gaismas pils – pirmkārt man asociējas ar cilvēkiem, kas tajā strādā. Tie ir augsta līmeņa profesionāļi, vienmēr atsaucīgi, atvērti un gatavi dalīties savās zināšanās un sniegt atbalstu. Ikdienas komunikācijā ir redzama tikai daļa no lielās LNB saimes, bet, aiz katra procesa ir arī atbalsta komandas cilvēki, bez kuriem nenotiktu “lielas lietas”. Ja runājam par nozares personībām, no šodienas skatapunkta raugoties, esmu bijusi nedaudz ”izredzētā”, jo man ir bijusi iespēja satikt, strādāt kopā, saņemt atbalstu, iedvesmoties no daudziem mūsu nozares agrāko gadu profesionāļiem un līderiem. Katrs no viņiem manā dzīvē atstājis būtiskas “pēdas” – gan profesionāli, gan cilvēciski.

“Gaismas pils” man asociējas arī ar milzīgo plānošanas darbu, gatavojoties pārcelties uz jauno LNB ēku. Šaurajās Krišjāņa Barona ielas telpās tikāmies ar kolēģiem vairākās darba grupas sanāksmēs, lai plānotu mūsu darbu, pakalpojumus Gaismas pilī. Šādas darba grupas bija vairākas: brīvpieejas krājums, “lasītāju ceļš”, pakalpojumi bibliotēku nozarei, bibliotēkas krājuma pārvietošana u.c. Ar prieku atceros šo laiku, cik vienoti un tuvi mēs bijām ar kolēģiem no citiem departamentiem. Tā bija vienreizēja pieredze – būt daļai no šī kultūras vēstures brīža.

Spilgti atceros ekskursijas uz “Gaismas pils” jaunbūvi, staigājām un mēģinājām iedomāties, kā šeit būs, kā jutīsimies, kā noritēs mūsu ikdienas darbs. Šodien varu droši teikt, ka man ļoti patīk mūsu “Gaismas pils” – ir tik patīkami un komfortabli šeit strādāt! Un LNB ir labākais darba devējs!

Kādos gadījumos vērsties tieši pie tevis?

Uzklausīšu bibliotekārus visos jautājumos, kas saistīti ar bibliotēku darba procesiem. Sniegšu atbalstu, ieteikšu risinājumus, ja būs nepieciešams, ieteikšu kolēģus, citas bibliotēkas, kas jau konkrētāk varēs palīdzēt. Rakstiet evija.vjatere@lnb.lv!

Novēlējums bibliotekāriem!

Izmantojot iespēju, gribu pateikt lielu paldies visiem Latvijas bibliotekāriem par atsaucību, sadarbību un ikdienas komunikāciju. Paldies, ka atsaucaties mūsu aicinājumam iesaistīties profesionālās aktivitātēs un norisēs, dažreiz pat visai izaicinošās! Īpaša pateicība reģionu galveno bibliotēku speciālistiem! Man grūti atcerēties gadījumu, kad tiktu atteikta kāda dalībā projektā, pieredzes stāstu pasākumā u.c. Arī LNB iespēju robežās atsaucas bibliotēku aicinājumiem un sniedz nepieciešamo atbalstu. Tieši šī savstarpējā sinerģija mani iedvesmo un profesionāli uzlādē! Novēlu, lai šī savstarpējā mijiedarbība stiprinās, jo visi mēs darbojamies vienotā bibliotēku tīklā, un tikai atbalstot vienam otru, varam sasniegt augstus mērķus.

Mani patiesi uztrauc šis ļoti steidzīgais laiks, kad visam jānotiek ātri, ātri…Novēlu sev un arī bibliotekāriem atrast vairāk laika sev, jo tikai tad, ja mēs paši būsim komfortā un saskaņā ar sevi, vairosies darba prieks un profesionālie rezultāti. Lai mūsu darbi – gan lielie, gan mazie – tiek novērtēti!

Un vēl paturēsim prātā Dalailamas teikto: “Esi laipns, kad vien tas ir iespējams. Tas ir iespējams vienmēr…”

 

Lasiet arī:
#EsEsmuBAC: tīmekļa resursu redaktore Anna Iltnere
#EsEsmuBAC: medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis
#EsEsmuBAC: bibliotēku nozares speciāliste Anda Saldovere
#EsEsmuBAC: nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem Madara Vīlipa

 

Interviju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Attīstības departamenta
Bibliotēku attīstības centrs