“Ekonomisko izaicinājumu, demogrāfisko pārmaiņu, sociālo mediju un mākslīgā intelekta attīstības, kā arī demokrātijas apdraudējuma dēļ sabiedrības vajadzības mainās vēl nepieredzētā ātrumā un neparedzamā virzienā,” raksta konferences rīkotāji. “Bibliotēkas, kā vienmēr, cenšas pielāgoties tās kopienas vajadzībām, kuras tās apkalpo. Pārmaiņas bibliotēku nozarē pēdējo desmitgažu laikā ir bijušas milzīgas un atspoguļo spēcīgu un elastīgu profesiju.” Iesakām lasīt visu konferences pieteikuma tekstu, kas aktualizē bibliotekāra profesijas problēmjautājumus.

Līdz 11. februārim iespējams reģistrēties konferencei par izdevīgu summu.

Konferences programma

Informācija par reģistrāciju

Reģistrācija

 

eblida2024.sciencesconf.org

 

Informāciju, izmantojot preses materiālus, sagatavoja:
Anna Iltnere
Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.iltnere@lnb.lv