Konferences mērķis ir diskutēt par kultūras mantojumu kā iedvesmas avotu un jaunrades resursu.

“Cilvēks vienmēr ir gribējis dzīvot un strādāt ērtā un estētiski augstvērtīgā vidē, kas iedvesmo, papildina, rada noskaņu – vietā, kurai ir pagātne. Kultūras mantojuma saglabāšanas filozofijai ir svarīgi panākt līdzsvarotu, uz kvalitāti orientētu kultūras mantojuma un mūsdienu telpiskās vides līdzāspastāvēšanu, tādā veidā radot videi augstāku pievienoto vērtību,” uzsver Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.

12. martā plkst. 14.30 konferenci atklās Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs (Tibor Navracsics), bet 13. martā plkst. 15.30 Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde vadīs diskusiju par konferences secinājumiem un turpmāk veicamajām darbībām kultūras mantojuma un laikmetīgās arhitektūras mijiedarbības veicināšanai. Konference notiks Latvijas Mākslas akadēmijas telpās (Kalpaka bulvārī 13, Rīgā).

Konferences mērķis ir diskutēt par sabiedrībā iesakņojušos uzskatu, ka kultūras mantojums traucē attīstībai; tieši otrādi – tas ir iedvesmas avots, resurss jaunradei, attīstībai un kvalitatīvas dzīves telpas veidošanai. Labās prakses piemēros dalīsies un uz diskusiju aicinās tādi pieredzējuši eksperti kā britu arhitekts, Europa Nostra un daudzu citu balvu ieguvējs, Kings Cross stacijas Londonā rekonstrukcijas autors Džons Makaslans (John McAslan), Eiropas un Vidusjūras muzeja direktors un Marseļas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas koordinators Žans Fransuā Šuņē (Jean – Francois Chougnet), Norvēģijas arhitektu biroja Snøhetta (Oslo operas ēkas autori) arhitekte Marianne Sētre (Marianne Sætre) un citi. Jau šobrīd dalībai konferencē reģistrējušies delegāti no 19 Eiropas Savienības valstīm.

Lai iesaistītu diskusijā plašāku sabiedrību, interneta vietnē heritageriga2015.lv ir pieejami darba dokumenti, turpat būs skatāma arī konferences tiešraide. Konferences delegāti, augstskolu studenti un citi interesenti jau šobrīd ir aicināti paust viedokli un diskutēt sociālajos tīklos (Twitter.com/mantojums un Facebook.com/mantojums) un Kultūras mantojuma forumā par kultūras mantojuma lomu kvalitatīvas dzīves telpas attīstībā. Vietnē heritageriga2015.lv  konferences laikā būs iespēja iepazīties ar konferences dalībnieku kopīgā paziņojuma projektu un to komentēt.

Šī ir viena no trim Kultūras ministrijas starptautiskām konferencēm Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, kuras notiek radošās darbības nedēļas “radi!2015” laikā. No 9. līdz 10. martam notiek starptautiska konference “Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstībai”, savukārt no 11. līdz 12. martam – starptautiska konference “Kultūras un radošo industriju pārneses process”.

Radošās darbības nedēļas “radi!2015” laikā Rīgā notiks dažādi radoši pasākumi, diskusijas un darbnīcas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par kultūras un radošajām industrijām, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību.