Iniciatīvas “Publiskās bibliotēkas 2020” ietvaros sadarbībā ar partneriem Eiropā vēlamies izcelt Eiropas publisko bibliotēku lietotāju, bibliotekāru un politiķu pieredzes stāstus, kurus apvieno viens vēstījums: bibliotēkas maina cilvēku dzīves.

Lai Eiropai pastāstītu par Latviju, esam izvēlējušies Valmieras integrēto bibliotēku un tās īstenoto projektu “Lasi un Tev sekos”.

Valmieras bibliotēkas lasītājs Gustavs Māziņš savā video stāstā dalās pieredzē par dalību šajā projektā: “Projekta mērķis ir padarīt lasīšanu interesantāku, lasot telefonos un planšetēs. Uz bibliotēku mēs nākam, lai pārrunātu izlasīto. Ir interesanti paklausīties, ko lasa vienaudži un ko iesaka izlasīt. Lasīt mobilajās ierīcēs ir interesantāk un izdevīgāk, jo nav jānes smagās grāmatas līdzi un var lasīt tumsā, nav vajadzīga gaisma.”

Valmieras integrētās bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne par šodienas bibliotēku saka: “Bibliotēka – tā ir vieta, kur cilvēki gūst iedvesmu! Vieta, kur cilvēks satiekas ar ideju, dažādiem laikiem un arī ar sevi.”

Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete dalās savās pārdomās par publisko bibliotēku nozīmi Latvijas lauku reģionos: “Ir liela atšķirība starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un publiskajām bibliotēkām. Bibliotēkas laukos – tā ir cilvēku saikne ar pasauli, piekļuve zināšanām, kas ir pamats radošumam.”

Mēs, Kultūras informācijas sistēmu centrs, esam lepni, ka ar mūsu atbalstu publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” rezultātā Latvijas publiskās bibliotēkas ir sasniegušas tādu attīstības līmeni, kas ļauj vērt durvis daudzām jaunām, inovatīvām idejām un pakalpojumiem, kas iedvesmo uz radošumu, sniedz atbalstu un palīdz tiem aptuveni 800 000 Latvijas iedzīvotāju, kuri ir aktīvi publisko bibliotēku lietotāji.

Vēlamies pateikties mūsu partneriem – Reading & Writing Foundation, Valmieras integrētajai bibliotēkai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – un aicinām noskatīties gan Latvijas, gan citu valstu (Nīderlandes, Lietuvas un Igaunijas) video stāstus, kas pieejami iniciatīvas “Publiskās bibliotēkas 2020” YouTube vietnē.

Papildus informācija:

  • Par Eiropas iniciatīvu “Publiskās bibliotēkas 2020”: programmas mājas lapā un Facebook vietnē;
  • Par Valmieras integrētās bibliotēkas projektu “Lasi un Tev sekos”, kas 2014. gadā saņēma EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmas atbalstu konkursā par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu, lai ieviestu inovatīvus pakalpojumus bērniem un jauniešiem: EIFL mājas lapā;

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Eiropas iniciatīvas “Publiskās bibliotēkas 2020” un EIFL nacionālais partneris Latvijā.